logotyp

Školní rok 2023/2024

Zaměření školního roku 2023/24 z hlediska EVVO - Klimatické změny

Zaměření školního roku 2023/24 z hlediska EVVO - Klimatické změnyŽáci i učitelé byli seznámeni s okruhy různých aktivit, které budou zařazovány do výuky.

Ukliďme Česko 16. září 2023

Ukliďme Česko 16. září  2023Úklidová akce probíhala od 9 do 10.30 h v okolí fotbalového hřiště. Sešlo se 28 dobrovolníků  z řad našich žáků, pedagogických pracovníků a některých rodičů našich žáků. Zúčastnili se i 2 bývalí žáci naší školy a 1 bývalá kolegyně. Posbírali jsme 4 pytle odpadků. Plastové pytle poskytla naše škola, nasbíraný odpad odvezli pracovníci technických služeb. Naši žáci dostali jako odměnu fairtradou čokoládu. Všem účastníkům patří velké poděkování za jejich ochotu a práci.

Sběr baterií a drobného elektroodpadu

Sběr baterií a drobného elektroodpaduV pátek 6. října proběhl sběr baterií a drobného elektroodpadu. Během 1. vyučovací hodiny vybraní žáci ze 7.C chodili do jednotlivých tříd vybírat přinesené baterie a drobný elektroodpad. Celkem bylo nasbíráno kolem 50 kg baterií a plný vak elektroodpadu. Všem, kteří něco přinesli, patří poděkování. Poděkování patří i žákům, kteří se sběrem pomáhali. Tito žáci dostali fairtradové čokolády.

Výstava na stromech - Fajront: Konec šichty

Výstava na stromech - Fajront: Konec šichtyPo celém Česku v parcích a na náměstích se od soboty 7. října objevily ilustrace od umělé inteligence, které doprovázely 9. ročník Výstavy na stromech. Samotná výstava přibližuje současnou podobu práce v energetickém průmyslu a její budoucnost při spravedlivé transformaci. Letošní výstava  se konala od soboty 7. do soboty 14. října 2023  a představila,  jak se tolik potřebná transformace fosilně závislého průmyslu týká pracujících v energetickém sektoru. 
Plakáty byly vyvěšeny na stromech před naší školou, kde si je veřejnost mohla prohlédnout a přečíst.

Přednáška Green Life - 23. a 24. října

Přednáška Green Life - 23. a 24. října

V úvodu byla připomenuta důležitost ochranářské práce pro přírodu a  že pracovníci Green Life se snaží pomoci přírodě na Sumatře, Kostarice, v  Nepálu, na Slovensku i v ČR. Žáci viděli krátký film ze zátoky Sv. Heleny, kde je monitorován výskyt velryb a kde se pracovníci Green Life snaží zabránit vybudování přístavu. Dochází zde k „tichému masakru“, kdy je ročně zabito 20 000 velryb nákladními loděmi. Druhý film dokumentoval jejich práci v Nepálu. Monitorují výskyt organismů v jednom národním parku – 5 druhů jelenů, slon indický, nosorožec indický, tygr, levhart indický, krokodýl, gaviál, delfín říční. Ochraně přírody je v Nepálu věnována velká pozornost i finance. Chráněná území jsou střežena vojáky, pomáhají zde i protipytlácké hlídky, jejímiž členy mohou být i žáci škol. V závěru přednášky byly zodpovězeny dotazy žáků.

Den laskavosti - humanitární sbírka pro Psí útulek Kolín

Den laskavosti - humanitární sbírka pro Psí útulek KolínNaše škole se opět zaregistrovala do celorepublikové akce Jsem laskavec. Tato akce probíhá v listopadu, kdy 13. listopad je Mezinárodním dnem laskavosti. Ve dnech 10. a 13. listopadu proběhla v naší škole humanitární sbírka pro Psí útulek Kolín. 
Byly vybírány vyprané staré deky a ručníky, psí granule, konzervy, piškoty, hračky. S přenášením a nakládáním přinesených věcí pomáhali žáci ze 7.C, kteří za tuto pomoc získali fairtradové čokolády. Opravdu bylo odevzdáno hodně věcí, zaplnily celou dodávku. Věci byly převezeny a pracovníci Psího útulku Kolín uveřejnili naší škole poděkování na svém facebooku.

Soutěž ve sběru mobilů

Soutěž ve sběru mobilů31. ledna skončila soutěž ve sběru mobilů. Celkem  bylo nasbíráno 320 mobilů, což je opravdu velmi pěkné číslo. Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a přinesli nějaké mobily do školy. A jaké je umístění na prvních 3 místech? Na 3. místě se umístila Eliška Charvátová ze 7.A, která přinesla 34 mobilů, na 2. místě Karolína Moravcová z 9.B s 54 mobily. A vítězem letošní soutěže ve sběru mobilů je žákyně z 1.A Magdalena Ježková, která přinesla 57 mobilů. Všem 3 nejlepším sběračům mobilů byly předány diplomy, fairtradové čokolády a další drobné odměny. 

Světový den vody

Světový den vody Žáci 7. A vytvořili plakáty ke Světovému dnu vody. Byly vystaveny na nástěnce spolu s informacemi o tomto dnu, abychom tento den připomněli i dalším žákům naší školy.

Ukliďme Česko 6. dubna 2024

Ukliďme Česko 6. dubna 2024Pomoci s úklidem přišlo 38 dobrovolníků - žáci, jejich rodiče, bývalí žáci, bývalá paní učitelka a 5 pedagogických pracovníků naší školy. Cílem akce bylo uklidit břeh řeky Labe za Pobřežní ulicí až k tenisovým kurtům. Bylo nasbíráno 6 pytlů odpadu. V nasbíraném odpadu bylo hodně lahví - plastových i skleněných a jako kuriozity rifle, spodní prádlo. Akce se vydařila, počasí nám přálo. Měli jsme dobrý pocit z vykonané práce. Všem účastníkům patří velké poděkování za jejich čas a odvedenou práci na zvelebení přírody v Týnci n. L.. Všechny děti dostaly jako odměnu malou fairtradovou čokoládu.

Férová snídaně - 11. května 2024

Férová snídaně   -  11. května 2024Posnídali jsme čerstvě upečený chléb a fairtradové potraviny. Děti si vymalovaly fairtradové omalovánky, starší účastníci si prohlédli letáky o FT a zkusili si fairtradový kvíz. Rodiče žáků, kteří se této akce zúčastnili letos poprvé, dostali malou publikaci o FT a byli seznámeni s tím, co je FT.

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy