logotyp

Školní rok 2015/2016

Energie - její druhy, zdroje a šetření elektrické energie

- zaměžení školního roku 2015/2016 z hlediska EVVO

Není zvíře jako zvíře - okresní soutěž

- soutěž proběhla 7.10.2015 na II. ZŠ Kolín a zúčastnilo se jí celkem 18 soutěžních týmů z různých škol okresu Kolín
- účastníci odpovídali na testové otázky o rostlinách a živočiších, dělali laboratorní úkol a poznávali celkem 30 živočichů a rostlin
- náš tým tvořený žáky: V. Drábek, J. Vencl a J. Dusbaba  vyhrál tuto soutěž

Projekt "Prales dětem, děti pralesům"

- tento projekt vyhlásili pracovníci Green Life, kteří přijeli do naší školy na další přednášku, při které byli naši žáci seznámeni s dalšími ekosystémy: savany a monzunové lesy
- v rámci projektu si žáci budou moci koupit kartičky, kterými si odkoupí část dešného lesa ve prospěch přírodní rezervace
- členové kroužku rozhodovali, jaké aktivity budou v rámci tohoto projektu dělat

Tepelná elektrárna Chvaletice

- žáci 5. tříd absolvovali exkurzi v elektrárně, kde byli seznámeni s jejím provozem, dověděli se, jak je zde vyráběna elektrická energie
- o exkurzi pak psali slohovou práci a ve třídě si udělali nástěnku

Přírodovědný klokan

- dne 14. října se několik vybraných žáků 8. a 9. tříd zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan
- odpovídali na otázky z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie
- výsledky 3 nejlepších žáků byly poslány do okresního vyhodnocení
- K. Vokálová se 106 body získala v rámci okresu Kolín 1. místo  a v rámci Středočeského kraje obsadila 2. místo

Elektrárny - projekty žáků 9. tříd

- žáci vytvářeli modely různých elekráren z ČR
- rovněž vyhledávali i důležité informace o těchto elektrárnách
- své modely předvedli žákům nižších ročníků a seznámili je s důležitými informaci o každé elektrárně

Tonda Obal na cestách

- dne 29. března proběhl na naší škole výchovně vzdělávací program, kterého se zúčastnili všichni žáci
- dověděli se nové informace o třídění odpadu a o recyklaci
- mohli si vyzkoušet správné třídění odpadu
- díky tomuto programu si uvědomili, proč je důležité třídit odpad: 1) šetříme tím ŽP, 2) šetříme tím suroviny pro výrobu nových věcí a rovněž i náklady spojené s těžbou, dopravou a dalším zpracováním surovin a 3) šetříme tím prostor na skládkách

Přednáška o TDL - Prales dětem, děti pralesům

- členové kroužku Př vystoupili s touto přednáškou před všemi žáky 1. stupně 
- v prezentaci ukazovali řadu obrázků z tropických deštných lesů a seznamovali mladší žáky s příčinami, proč jsou káceny
- vybízeli žáky k určování různých živočichů a rostlin žijících v TDL
- v závěru každé přednášky se žáci 1. stupně snažili vymyslet, jak by mohli pomoci TDL
- jejich návrhy byly sepsány, aby spolu s dalšími projekty byly poslány pracovníkům Green Life k vyhodnocení

Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové

- žáci 7.A a 8.A  navštívili vodní eletrárnu a informační centrum Obnovitelné zdroje, kde jim byly představeny principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie

Mladý zahrádkář

- okresního kola se dne 12. května zúčastnili 3 žáci s těmito výsledky: K. Plíšková v ml. kategorii 1. místo a ve starší kategorii Z. Šmejcová 1, místo a V. Čábelová 2. místo

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy