logotyp

Školní rok 2017/2018

Zaměření školního roku 2017/18 - Odpady, jejich třídění a recyklace

- žáci byli s tímto zaměřením seznámeni svými třídními učiteli a prostřednictvím nástěnky EVVO
- během tohoto školního roku budou vyrábět výrobky z odpadů, navštíví různá místa spojená s odpady - např. sběrné místo, čističku odpadních vod v Týnci nad Labem, budou zpracovávat různé projekty o odpadech

Zdravé zuby, ústní hygiena - přednáška

- žáci celé školy se postupně zúčastnili této přednášky
- byly jim připomenuty zásady správného čištění zubů, které si pak mohli pod dohledem odborníka vyzkoušet

1. úkol Recyklohraní - Vydržím víc a posloužím déle

- úkol byl zaměřený na baterie a akumulátory
- žáci 1. stupně vyplňovali pracovní listy a vytvářeli projekt o akumulátorech a jejich využití
- žáci 2. stupně psali referát, ve kterém měli porovnat rozdíly mezi baterií a akumulátorem a vyzdvihnout použití akumulátoru a pak zhotovili projekt - Historický vývoj elektrospotřebičů na akumulátory

Odpady a jejich třídění - osvětová akce

Odpady a jejich třídění - osvětová akce- pro žáky 1. tříd byla uspořádána přednáška, ve které vystoupili členové kroužku Př, aby nové žáky seznámili se správným tříděním odpadu a s tím, které odpady se v naší škole sbírají a třídí
- na konci této akce vypracovávali pracovní listy o odpadech, vybarvovali, které druhy odpadu patří do modrého a do žlutého kontejneru

Věnuj mobil

Věnuj mobil- soutěž ve sběru mobilů probíhala od prosince do konce ledna
- bylo vybráno 116 mobilů 
- nejlepší třída byla 3.B
- nejlepší sběrači byli: 1. místo - B. Kúdelková 13 mobilů, 2. místo - D. Morávková 8 mobilů a A. Hubštová 7 mobilů

Další přednáška Green Life

Další přednáška Green Life

-  žáci 5. až 9. tříd se  dověděli novinky ze Sumatry, kde už souběžně pracují 2 projekty Green Life a Blue Life, jejichž cílem je zachránit nejen tygra sumaterského, ale v druhém projektu přispět i k ochraně mořských želv
- bylo provedeno vyhodnocení projektu za minulý školní rok, který vyhlásili pracovníci Green Life s názvem Ohrožené organismy
- naše škola se umístila na 1. místě, obhájila tak prvenství z předchozího školního roku
- žákům byl představen další ekosystém – boreální les 
- J. Darius – člen kroužku Př  - přebírá odměnu za 1. místo od pana M. Jeglíka z projektu Green Life

Sběrné místo v Týnci nad Labem - exkurze

Sběrné místo v Týnci nad Labem  - exkurze- dne 10.1. žáci 7.tř. navštívili s paní uč. Severovou sběrné místo v Týnci  nad Labem, kde jim pan Kyselák – vedoucí odboru ŽP vše vysvětlil a ukázal
- prohlédli si různé nádoby a místa, kam mohou občané našeho města vyvážet různé druhy odpadů
- byli seznámeni i s tím, kam jsou jednotlivé druhy odpadů odváženy

Sběrné místo v Týnci nad Labem - projekt

Sběrné místo v Týnci nad Labem  - projekt- žáci 7. tř. po exkurzi zpracovávali zjištěné informace do projektu
- byli rozděleni do skupin a  každá skupina zpracovávala jeden druh odpadu, který je možno vyvézt na sběrné místo
- většina odpadu končí na skládce Zdechovice
- při zpracování projektu byli žáci seznámeni jak na této skládce odpad čistí a jak může být dál využit

Organizace a firmy spojené s odpady

Organizace a firmy spojené s odpady

- žáci 9. ročníku zpracovávali projekty o organizacích, firmách, které jsou spojené s odpady: odváží je, třídí je, recyklují, spalují
- vyhledávali informace o těchto společnostech: Elektrowin, Ekobat Kladno,Marius Pedersen, projekt Recyklohraní, spalovna odpadů Malešice, skládka Zdechovice
- projekty byly vystaveny na nástěnce EVVO

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy