logotyp

Školní rok 2020/2021

Zaměření školního roku 2020/2021 z hlediska EVVO - Zemědělství

Ukliďme Česko, ukliďme Týnec n. L. - září 2020

Ukliďme Česko, ukliďme Týnec n. L.   - září 2020I v době epidemie jsme v malém počtu uklízeli břeh Labe kolem přístaviště. Nasbíraný odpad byl odvezen pracovníky Městského úřadu v Týnci n.L.. Pytle na tuto akci poskytla naše škola. Všichni jsme měli hřejivý pocit u srdce, že jsme udělali dobrou věc a pomohli uklidit kousek přírody.

Jak šetřit vodou - reklamní kampaň

Jak šetřit vodou - reklamní kampaň- žáci z 1. i 2. stupně se podíleli na plnění dalšího úkolu Recyklohraní, byli seznámeni s řadou informací - proč je voda důležitá, že v některých státech jí je nedostatek, s možnostmi jak šetřit vodou
- pak zpracovávali  reklamní plakáty s řadou nápadů, jak snížit spotřebu vody
- přidejte se k nám a šetřete vodu s námi
- autorkou plakátu je členka Ekotýmu A. Flachbartová ze 6.A

Den Země 22. dubna 2021

Den Země  22. dubna 2021- tento významný den byl připomenut žákům celé školy, žáci byli vyzváni k individuálnímu úklidu v přírodě nebo v okolí bydliště
- v některých třídách psali slohové práce, v jiných vytvářeli plakáty, poselství a přání Zemi
- autorkou plakátu je členka Ekotýmu  Ema Dvořáková ze 6.C

Férová snídaně 8.5.2021

Férová snídaně 8.5.2021- členové Ekotýmu byli přes Teams v online schůzce seznámeni: 1) s hnutím Fair trade a s jeho hlavním cílem - pomáhat pěstitelům v rozvojových zemích a 2) s akcí Férová snídaně 8.5.2021
- všichni jsme se snažili k této snídani koupit nějakou potravinu se znakem Fair trade a pak jsme se do této akce zaregistrovali
- z fotografií z Férové snídaně a z informací o Fair trade byla zhotovena nástěnka, která měla ostatní žáky seznámit s Fair trade i s Férovou snídaní

Registrace o získání titulu Fairtradová škola

Registrace o získání titulu Fairtradová škola-  naše škola byla zeregistrována mezi školy, které už mají nebo se snaží získat titul Fairtradová škola
-  začali jsme plnit podmínky pro získání tohoto titulu - byla vytvořena řídící skupina a pan ředitel podepsal Deklaraci podpory Fair trade
- žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s tím, co je Fair trade
- začali jsme s globálním vzděláváním žáků

První hodina globálního vzdělávání o Fair trade

První hodina globálního vzdělávání o Fair trade- jako první byli seznámeni s tím, co je Fairtrade a jak pomáhá lidem z Globálního jihu, žáci z 8.A a 9.A
- dozvěděli se řadu úplně nových informací, protože nikdo z nich Fair trade neznal

Mezinárodní den boje proti dětské práci

Mezinárodní den boje proti dětské práci- žáci 4.A kreslili plakáty k tomutu významnému dni a žáci 9.A zpracovávali projekt o tomto dnu a o dětské práci
- tento významný den byl ostatním žákům i pedagogickým pracovníkům připomenut protřednictvím nástěnky na chodbě

Propagace Fair trade ve školním časopisu Školtýn

Propagace Fair trade ve školním časopisu Školtýn- členky Ekotýmu napsaly o Fair tradu a o akci Férová snídaně článek do školního časopisu proto, aby se s Fair tradem seznámili žáci naší školy a také jejich rodiče 
- tím jsme pro podporu Fair trade mohli získat další příznivce

Další hodina globálního vzdělávání

Další hodina globálního vzdělávání- k připomenutí Mezinárodního dne boje proti dětské práci proběhla další hodina globálního vzdělávání, která byla zaměřená právě na tento velký problém - dětskou práci
- žáci 8. A se dověděli řadu informací o dětské práci - kolik dětí ve světě musí pracovat, kde pracují, v jakých podmínkách žijí a pracuji
- pak dělali další aktivitu - Hořká statistika - Dětská práce, při které pracovali v týmech a měli se pokusit na různé otázky o dětské práci vyjádřit svůj odhad v %
- zástupce toho týmu, který měl nejbližší odhad, mohl umístit svůj lístek na magnetickou tabuli

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy