logotyp

Školní rok 2019/2020

Zaměření školního roku 2019/20 - Potraviny

- budeme se věnovat nejen složkám potravy, ale také správnému nakupování a skladování potravin, výrobě potravin, žáci budou zpracovávat různé projekty a při exkurzích navštíví různá místa spojená s potravinami a s jejich výrobou

Ekologická exkurze v Praze - Národní zěmědělské muzeum a Národní potravinová banka

Ekologická exkurze  v Praze - Národní zěmědělské muzeum a Národní potravinová banka- v Národím zemědělském muzeu žáci 2. stupně navštívili expozici Zemědělství, kde formou hry společně s lektory prošli celý vývoj zemědělství, byli seznámeni s termíny trojpolní systém, kolektivizace, kulak, se zemědělskými plodinami, které byly přivezeny z ciziny, viděli řadu pomůcek a nástrojů, které zemědělci používali, např. ruchadlo
- mladší žáci viděli expozici Rybářství, kde se dověděli o zakládání rybníků, mohli si prakticky  vyzkoušet pomůcky rybářů i poznávání ryb
- v Národní potravinové bance byli seznámeni s jejími úkoly, prohlédli si sklady se zásobami, dověděli se informace o jejím fungování a vyslechli  i dojemné příběhy lidí, kteří si přišli pro potravinovou pomoc

Přednáška Green Life - Nosorožci

Přednáška Green Life - Nosorožci- v úvodu byl žákům připomenut velký problém, který vznikl v ČR nedávno - kvůli  přemnožení hrabošů byly použity jedy, které však usmrtily další živočichy naší přírody
- jsou zakládany občanské strážní hlídky pod názvem Spravedlnost pro přírodu, které v přírodě pátrají po jedech
- pak byli žáci ve filmu seznámeni s  ekosystémem savany, s různými živočichy zde žijícími a hlavní pozornost byla věnována nosorožcům, kterých velmi ubylo kvůli lovu pro jejich rohy

Celosvětový úklidový den 21. září

Celosvětový úklidový den  21. září - 13 žáků a 5 pedagogů nebo asistentek  se zapojilo do úklidu břehu Labe pod silnicí na Kojice pod názvem Ukliďme Týnec n. L.
- posbírali jsme 19 pytlů odpadu, 2 pneumatiky, 2 rozpadající se kola, malou televizi, vysavač
- všichni jsme měli dobrý pocit, že jsme vyčistili kousek přírody na okraji našeho města
- všem účastníkům patří velký dík

Soutěž Věnuj mobil

Soutěž Věnuj mobil
- již tradičně se naše škola zapojila do  soutěže Věnuj mobil, proběhla školní soutěž  o tři nejlepší sběrače mobilů, kteří byli odměněni

- na prvních 3 místech skončily: V. Pačesová, V Rejfková, V. Králová

Druhá ekologická exkurze - skládka a třídící linka v Čáslavi a záchranná stanice Pavlov

Druhá ekologická exkurze  - skládka a třídící linka v Čáslavi a záchranná stanice Pavlov- žáci V.B a VII.A nejprve navštívili Čáslav, kde se dověděli řadu informací o skládce a o provozu třídící linky, na kterou se byli podívat
- tato třídící linka odpadu je nejmodernější v ČR
- v druhé části si prošli záchrannou stanici,  ve které viděli několik savců a ptáků, kteří se sem dostali kvůli nějakému zranění, nebo že byli nalazeni jako mláďata osamoceni bez své  matky

Ekologická exkurze - Vodní elektrárna Hučák, Obří akvárium Hradec Králové

Ekologická exkurze - Vodní elektrárna Hučák, Obří akvárium Hradec Králové- žáci 7.A a vybraní žáci z 8. ročníku navštívili nejprve Vodní elektrárnu Hučák, jejíž součástí je  informační centrum 
- viděli krátký film o obnovitelných zdrojích energie - Slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie, vyslechli přednášku o všech obnovitelných zdrojích energie a pak informace o fungování vodních elektráren a pak o elektrárně Hučák
- druhá část exkurze proběhla v Obřím akváriu V Hradci Králové

Světový den laskavosti - 13. listopad

- naše škola se zaregistrovala a ve dnech 11. - 13. listopadu  proběhla na naší škole humanitární sbírka ve prospěch Národní potravinové banky Praha, žáci i pedagogičtí pracovníci odevzdali trvanlivé potraviny a drogistické zboží, vše bylo odvezeno pracovníky NPB do Prahy a v předvánoční době to bylo rozdáno potřebným  

Baterie - přednáška pro žáky V.A

Baterie - přednáška pro žáky V.A- členové kroužku Př splnili další úkol Recyklohraní - vyhledali řadu informací o bateriích, byla vytvořena prezentace k přednášce, se kterou vystoupili 6. března ve třídě V.A
- žáci pozorně sledovali, aktivně se  zapojili do opakování důležitých informací a pak vytvářeli plakáty, které mají upozornit na důležitost třídění a recyklace baterií

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy