logotyp

Školní rok 2014/2015

Green Life - 20.10. 2014

V pondělí 20. 10. navštívili naši školu zástupci organizace Green Life. Vedli zajímavou přednášku o deštných lesích. Tato organizace se podílí na ochraně deštných pralesů v Indonésii, na ostrově Sumatra. Jejich hlavním cílem je chránit ohroženého tygra sumaterského i jiná zvířata, která byla skoro vyhubena kvůli čínské medicíně. Organizace se také snaží o výstavbu školy pro indonéské děti.

Dějepisná a přírodovědná exkurze v Praze- 10.12. 2014

Ve středu 10. 12. se žáci 9. tříd vydali na exkurzi do Prahy, konkrétně do geologického a paleontologického muzea. Náplní dne byla i prohlídka pamětihodností - Staroměstské náměstí, kde byly vánoční trhy s tradičním vánočním stromkem, Václavské náměstí, Karlův most a některé další památky hlavního města. Samozřejmě zbylo i trochu času na vytoužený rozchod.

Síla lidskosti - dokument kino Kolín - 16.12.2014

16. prosince, vyrazil celý druhý stupeň do Kolína do Kina99 na promítání dokumentu o angličanu Nicholasu Wintonovi s názvem Síla lidskosti. V roce 1939 Nicholas Winton z vlastní iniciativy zachránil 669 převážně židovských dětí během nacistické okupace Československa a přes hranice hitlerovského Německa se mu podařilo přepravit je do Velké Británie . O svém velkém činu mlčel neuvěřitelných 50 let. Dokumentárním filmem žáky provázel Joe Schlesinger , reportér kanadské tv stanice CBS , který je jedním Wintonových zachráněných dětí. Držitel International Emmy Award 2002 za nejlepší dokumentární film.

Právní vědomí - 19.2. 2015

Právní vědomí označuje všeobecné znalosti o právu, představy o jeho platnosti a oprávněnosti. Jeho základem je idea práva, tedy představa o tom, co je „po právu“, která však může být od platného práva i značně odlišná. Naši školu navštívila bývalá žákyně Mgr. Kamila Fantová, která žákům 2. stupně formou hry vysvětlovala pojmy z právního vědomí. Besedy se zúčastnily žáci 7. - 9. tříd. Nejvíce děvčata a chlapce zaujalo vyprávění z praxe, při němž si mohli vytvořit jasnější představu o daném tématu.

S tebou o tobě - 5.3. 2015

Chlapci i dívky z 6. tříd se setkali se zástupkyní firmy Johnson & Johnson. Paní Blažková k nám každoročně zavítá s prezentací programu "S tebou o tobě". V něm se žáci dozvídají o tom, jak se v době puberty mění jejich tělo a mohou se bez obav zeptat na všech co je zajímá. Smyslem přednášky je navodit atmosféru důvěry a otevřenosti, ve které žáci dokáží hovořit o svých názorech, pochybnostech a pocitech souvisejících s obdobím dospívání a vedou je k pochopení vlastní odpovědnosti za zvolenou životní cestu a pozitivnímu přístupu k sobě, svému tělu a vzhledu.

Evropský dům Praha - 26.3. a 30.3. 2015

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili výukového modulu o Evropské unii. Program nabízel propojení četných interaktivních metod tak, aby se žáci zábavnou, ale především i efektivní formou seznámili s Evropskou unií, její činností a fungováním. Vedle vzdělávacího filmu coby stěžejní součásti tohoto modulu na žáky čekali další aktivity založené především na vzájemné diskuzi a názorové pluralitě. Výukový modul jako celek měl vést k pochopení základních principů fungování Evropské unie a jejího významu pro Českou republiku v současném světě.

Green Life- tygří dům - 9.4.2015

Již podruhé jsme na naši škole přivítali zástupce projektu Green Life. Projekt Green Life vykupuje od roku 2009 pozemky na hranicích s národním parkem Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sembelang, za účelem jejich zachování a obnovy, ve prospěch zvířat, budoucích generací a planety Země.Novinkou je výstavba Tygřího domu(environmentální škola), která by měla být zahájena v květnu 2015. včetně vybavení.

22. 4. - 24. 4. 2015 Výstava ŽP Kolín

Od 22. do 24 .4. některé třídy 1. i 2. stupně navštívily velmi pěknou výstavu ke Dnu Země v Kolíně. Žáci dostali záznamové karty s čísly stanovišť, na kterých plnili různé úkoly - poznávali dřeviny, semena, různé živočichy, zahradní rostliny, ryby, dověděli se něco nového o lýkožroutovi, o včelách, rovněž si mohli vyzkoušet správné třídění odpadu. Za splnění úkolů si mohli vybrat různé odměny.

Hvězdárna Praha - 19.5. 2015

Dne 19. 5.jeli žáci 9. tříd s paní učitelkou Hrdou a Šancovou na exkurzi do hvězdárny v Praze. Skoro celá 9. třída si vybrala program s názvem „Blízký a vzdálený vesmír“. Program byl velmi hezký. V kopuli nás překvapil velký hvězdářský dalekohled,o kterém jsme se dozvěděli mnoho informací a mohli do něj nahlédnout. Žáci si mohli prohlédnout opravdu mnoho zajímavých věcí.

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300
329192052/0300 (pouze pro platby obědů a svačin)

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy