Informace o škole

Zaměstnanci školy


Vedení školy: 
Mgr. Hynek Radouš               ředitel
Ing. Lukáš Charvát               zástupce ředitele
  
Výchovný poradce: 
Mgr. Marcela Radoušová (Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě e-mailem či telefonem)
  
Metodik prevence: 
Mgr. Marta Severová              (Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě e-mailem či telefonem)
  
Speciální pedagog: 
Mgr. Martina Dostálová(Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě e-mailem či telefonem)
  
Pedagogický sbor: 
Mgr. Petra Pánková               třídní učitelka I. A třídy
Mgr. Iva Olexová                   třídní učitelka I. B třídy
Mgr. Alena Darebná      třídní učitelka II. A  třídy
Mgr. Iveta Hejtmánková          třídní učitelka II. B třídy
Mgr. Klára Čapkovátřídní učitelka III. A třídy
Mgr. Hana Holečkovátřídní učitelka III. B třídy
Mgr. Jana Hálová         třídní učitelka IV. A třídy
Mgr. Julie Hykšovátřídní učitelka IV. B třídy
Mgr. Adéla Černá            třídní učitelka V. A třídy
Ing., Mgr. Lenka Kučerovátřídní učitelka V. B třídy
Ing. Lucie Šurkalovátřídní učitelka VI. A třídy
Ing. Jana Balákovátřídní učitelka VI. B třídy
Mgr. Marta Severovátřídní učitelka VII. A třídy
Mgr. Petra Ostrížová
Mgr. Martina Dostálová
třídní učitelka VII. B  třídy
(zastupující TU po dobu nemoci pí Ostrížové)
Mgr. Marcela Radoušovátřídní učitelka VIII. A třídy
Mgr. Eva Sixtovátřídní učitelka VIII. B třídy
Mgr. Darina Šancovátřídní učitelka IX. A třídy
PaedDr. Lenka Hrnčířovátřídní učitelka IX. B třídy
Ing. Lucie Hrončeková 
Mgr. Jitka Dušková 
Mgr. Martina Dostálová 
PhDr. Monika Smočková 
Mgr. Miloslav Čepek 
  
Asistentky pedagoga: 
Lenka Cihlářová 
Barbora Filipová vyučující AJ po dobu nemoci pí uč. Ostrížové
Andrea Martínková 
Jana Matějková 
Hana Novotná 
Lenka Sýkorová 
Eliška Třasáková 
Petra Trojanová 
Ivana Slámová 
 
  
Školní družina: 
Lenka Kasalová vychovatelka
Jaroslava Snížkovávychovatelka
Jana Matějkovávychovatelka
Hana Novotná     vychovatelka
Andrea Martínkovávychovatelka
  
Školní jídelna: 
Michaela Dvorná vedoucí školní jídelny
Alena Kafková                        vedoucí kuchařka
Ladislava Kosinovákuchařka
Magdalena Šmídová kuchařka
Petra Hruškovápomocná kuchařka 
Marie Koláčnápomocná kuchařka
  
Provozní zaměstnanci: 
Lenka Pospíšilováekonomka
Petr Zeminaškolník
Renata Polákováuklízečka
Ludmila Kvasničková uklízečka
Martina Kofránkováuklízečka
Eva Trojanová uklízečka
  

Historie

Nejstarší budova naší školy v Týnci nad Labem pochází z roku 1800. Původně sestávala z bytu učitele a dvou učeben. Prvním vyučujícím byl Jakub Heš. Byla postavena místo staré školy, která byla zřízena nákladem obce v roce 1766 za purkmistra Jana Matěje Turovského a primátora Jana Jakuba Housy. Stávala při ohradní zdi hřbitova před hlavním vchodem do kostela. Nejstarší pak zpráva o škole zdejší je z roku 1368.

Současnost

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní školu Týnec nad Labem 362 žáků (stav k 3. 10. 2017) z těchto obcí: Týnec nad Labem, Babice, Bělušice, Božec, Dománovice, Hlavečník, Chvaletice, Labské Chrčice, Lipec, Lžovice, Kojice, Kolín, Konárovice, Krakovany, Kutná Hora, Radovesnice II , Starý Kolín, Tři Dvory, Vinařice, Veletov, Volárna, Uhlířská Lhota a Záboří nad Labem. Ve škole je 18 tříd. Od 1. 1. 2001 má škola právní subjektivitu. Pod školu spadá školní družina, školní klub, školní jídelna a sportovní hala. Pro žáky je zřízena žákovská knihovna.Při výuce je používána moderní technika: počítače, dataprojektory, interaktivní tabule apod. Ve škole je devět odborných učeben, cvičná kuchyň a dílny. Pitný režim je zajištěn školním mlékem a nápojovými automaty. Při základní škole funguje Školní rada a od 1. 1. 2006 i Školská rada.

E-mailová adresa zaměstnanců školy je složena následovně: první písmeno křestního jména + příjmení@zstynecnl.cz (příklad Jan Novák jnovak@zstynecnl.cz)

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2017/2018

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy