logotyp

4. A

Učivo 16. 3. - 23. 3. 2020

Český jazyk
Každý den 20 minut číst. 
Učebnice: str. 78 - 79 (vzor MUŽ, STROJ) - ústně si vše projít.
Pracovní sešit: udělat vše do strany 19.

Matematika
3. díl (červená barva), str. 3 - 5 MILION
Projít vše ústně, do sešitu vypracovat tato cvičení: str. 3/cv. 3, str. 4/cv. 7, str. 5/cv. 19 
Geometrie - obdélník a čtverec str. 6, do sešitu geometrie str. 6/cv. 1 
Pustit si díl GEOMETRIE, OBDÉLNÍK A ČTVEREC:
https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika

Anglický jazyk
Naučit se slovíčka 7. lekce (pracovní sešit str. 97), mít je přepsaná ve slovníčku.
Učebnice str. 53 - přečíst si a přeložit.
Pracovní sešit str. 62/cv. 2, str. 63/cv. 2, str. 64/cv. 3

Přírodověda
Ekosystém PARK, učebnice str. 50 - 52, vše si přečíst a prohlédnout obrázky. 

V případě dotazů kontaktujte paní Lenku Cihlářovou: lcihlarova@zstynecnl.czMatematika - naskenované stránky

Učivo 23. 3. - 27. 3.

Učebnice matematiky a sešity jsou k vyzvednutí ve vestibulu školy (od 8 do 11). Učebnice jsou vzadu podepsané.

Český jazyk
Učebnice str. 80 - 82 (vzor PŘEDSEDA, SOUDCE, procvičování), vše projít ústně.
Do sešitu str. 82/cv. 9.
Pracovní sešit str. 20 - 21.
Sloh - blahopřání, pracovní sešit str. 30/cv. 1, popovídat si s dětmi o Velikonocích (zvyky, tradice).
Každý den číst (do konce dubna mají mít děti přečtenou knihu). 

Matematika
Početní výkony s přirozenými čísly, učebnice str. 7 - 9 (projít si ústně, hlavně červené tabulky).
Do sešitu cvičení str. 7/cv. 1,6, str. 7/cv. 12, str. 8/slovní úloha 16 (zápis, výpočet, odpověď).
Probírají se již čísla do milionu, děti si můžou pustit Finanční gramotnost:
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM
Geometrie - učebnice str. 10 - 11, projít si vše ústně. Trénovat práci s pravítkem - rovnoběžky a kolmice. 

Anglický jazyk
Opakovat si slovíčka 7. lekce.
Mnoho cvičení děti v učebnici a pracovním sešitě vynechají, protože je k nim potřeba CD, které má pouze vyučující (u cvičení je vždy symbol CD).
Učebnice str. 52 - přečíst nahlas a přeložit (lze s internetovým slovníkem). 
Pracovní sešit str. 65/cv. 2, str. 66/cv. 2, str. 67/cv. 1

Přírodověda
EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ, ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ, učebnice str. 53 - 55 (přečíst si a prohlédnout obrázky).
Do sešitu opsat Dělení zeleniny ze str. 55, tři druhy si nakreslit. 


Učivo nemusíte skenovat a zasílat, vše zkontrolujeme, až se vrátíme do školy. 

Vlastivěda kontakt

Případné dotazy k vlastivědě směřujte na M. Smočkovou, msmockova@zstynecnl.cz

Vlastivěda devátý týden 11. až 15. 5. 2020

Vlastivěda prezentace a úkoly pro zápis na devátý týdenVlastivěda prezentace a úkoly pro zápis na devátý týden

Vlastivěda

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákyním a žákům, kteří se mnou během dálkové výuky spolupracovali na našem společném vlastivědném bádání.
Zároveň moc děkuji rodičům za komunikaci a pomoc.

Příští týden již bude jiný, ti co jdou do školy, ale také ti co zůstávají doma, budou dostávat učivo od paní učitelky Hejtmánkové. Vaší paní učitelce třídní zároveň předám všechna vaše hodnocení a zprávu o vaší činnosti. Určitě se také bude chtít podívat na vaše sešity se zápisy…

Mějte se moc hezky a těším se někdy příště na další spolupráci!

 

Monika Smočková

Učivo 25.5.2020

Český jazyk
Uč.s.101-102- zopakovali jsme si podmět a přísudek

Matematika
Zlomky
-trénovali jsme čtení zlomků, diktát, pojmenovat část celku zlomkem a příklady typu: jedna čtvrtina ze 48.......
-uč.s.43- Sčítaní zlomků se stejným jmenovatelem
            - projít ústně
  pís.s.43 cv.7

Učivo 26.5.2020

Matematika

Zopakovali jsme průměr.
uč.s.44 cv.8-ústně
           cv.9,10- písemně (kdo má možnost,může odeslat ke kontrole)

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem-uč.s.103
-nastudovat tabulku
-cv.1,3- ústně
-cv.2- písemně (možnost odeslat ke kontrole)

Přírodověda
do sešitu:

Různé podmínky života na zemi
Odpovědět na tyto otázky: 1.Které jsou základní podmínky života?
                                       2.Odkud získávají rostliny živiny?
                                       3.Které jsou nezbytné podmínky fotosyntézy?
                                       4.Odkud získávají živočichové živiny?

Podnebné pásy
-rovník
-tropický pás
-subtropický pás
-mírný pás
-polární pás


Počasí a podnebí
Počasí je okamžitý stav ovzduší.

Podnebí je stále se opakující průběh počasí v určité oblasti.
-vzdálenost krajiny od rovníku
-vzdálenost krajiny od moře
-nadmořská výška oblasti

Učivo 27.5.2020

Český jazyk
PS s.33 -pokud možno poslat
PS s.23 (neposílat)

Matematika
uč.s.39 cv.6
uč.s.44 cv.11,12,13,14,15,16
-dvě libovolná cvičení vybrat a zpracovat písemně (prosím poslat), ostatní ústně

Z angličtiny jsme si dnes zatím dávali dohromady,která cvičení v pracovním sešitě chybí a postupně budeme společně dodělávat.Takže vy zatím nic.

Učivo 28.5.2020

Vlastivěda
uč.s.90-92
zápis do sešitu-uč.s.92-Co je důležité

Český jazyk
uč.s.104 cv.1,2,3-ústně
pís.s.104cv.3b (poslat)

Geometrie
Procvičovali jsme rýsování: kolmice, rovnoběžky, trojúhelník, čtverec, obdélník
Zopakovali jsme rovnoběžník dle strany 10-11
Rýsovali jsme rovnoběžník-uč.s.14 cv.1,2,3 (zkusit do sešitu, neposílat)

Učivo 29.5.2020

Český jazyk
uč.s.104 cv.4- pís. (poslat)
             cv. 4a,4b-ústně
PS s.34 cv.2,4,5,6 (zatím neposílat)

Matematika
uč.s.39 cv.10 - pís. poslední příklady z každého sloupečku (prosím poslat)

Angličtina
společně jsme kontrolovali stránky v PS (63,64,65,66,68)

Učivo 1.6.2020

Český jazyk
PS s.34 cv.3
PS s.34 cv.1- pís.do sešitu nebo na papír
(PS+ pís.práci poslat)
uč.s.105 cv.1- ústně

Matematika
uč.s.41-Čteme z diagramu 
-pís. na papír (poslat)

Angličtina
spol.kontrola:uč.s.53,54,55
                    PS s.69,70

Učivo 2.6.2020

Český jazyk
uč.s.105 cv.2,3+ tabulka=ústně
             cv.4-písemně (poslat)
PS s.35 cv.1,2,3

Přírodověda
-opsat do sešitu

Přizpůsobivost rostlin a živočichů
1. Nadmořská výška- listnaté lesy
                               smíšené lesy
                               jehličnaté lesy
                               kleč
                               traviny
                               mechy a lišejníky
2.Podnebné pásy
liška polární-liška obecná-fenek (pouštní liška)
borovice kleč-borovice lesní-borovice pinie

3.Cesta za potravou
-stěhovaví ptáci
-přizpůsobili se: labutě,volavky,rackové
-přezimují:kosi,drozdi (potrava podle ročního období)

Matematika
uč.s.49 cv.1-pís.

Učivo 3.6.2020

Český jazyk
PS s. 35-dokončit a poslat

Matematika
uč.s.49 cv.2,3-ústně
    s.50 cv.7- písemně

Anglický jazyk
-dokončeno opakování 7.lekce

Učivo 4.6.2020

Český jazyk
uč.s.106 cv.1-ústně
             cv.2-pís.(poslat)

Vlastivěda
uč.s.93-95
zápis= tabulka,co už umíme

Geometrie
obvod a obsah (měření různých předmtů např.lavice) + výpočty

Učivo 5.6.2020

Český jazyk
uč.s.106 cv.3,4-ústně
PS s.36-celá (poslat)

Geometrie
obvod a obsah - procvičování na různých předmětech

Angličtina
uč.s.64-65 -číst a překládat

Učivo 8.6.2020

Český jazyk
- shrnutí učiva o shodě přísudku s podmětem

Matematika
uč.s.49 cv.5,6-úst.
uč.s.50 cv.8 -úst.
uč.s.49 cv.-pís.(odeslat)

Angličtina
uč.s.64-69 - porozumění textu

Učivo 9.6.2020

Český jazyk
-procvičování shody přísudku s podmětem

Matematika
-procvičovat obvod a obsah
uč.s.50 cv.9,12
           cv.12-pís.(odes)

Přírodověda
Do sešitu:
Tropický pás
-tři typy krajiny
1.tropický deštný les
2.savana
3.poušť

Ke každému typu krajiny samostatně vyhledat a doplnit 3-5 rostlin a živočichů

Učivo 10.6.2020

Český jazyk
uč.s.107-108-ústně
uč.s.108 cv.2+2a-pís.(odes)

Matematika
uč.s.50 cv.10,11,14,15-ústně
uč.s.51 cv.16-pís.(odes)

Angličtina
PS s.20
     s.29 cv.2
     s.31
     s.32 cv.2

Učivo 11.6.2020

Vlastivěda
uč.s.95-97 -rámeček=zápis
uč.s.111-112 do otázky č.15-opakovat

Český jazyk
PS s.37-celá
     s.38 cv.2,3 (obě odeslat)

Učivo 12.6.2020

Geometrie
uč.s.40+42-nastudovat

Český jazyk
uč.s.109-ústně
uč.s.109 cv.8-písemně (odes.)

Angličtina
PS s.36+37

Učivo 15.6.2020

Geometrie
uč.s.52 cv.1-7- procvičit,neposílat

Český jazyk
uč.s.111 cv,1-ústně
    s.111 cv.2-pís.(odes)

Angličtina
PS s.39,48,50

Učivo 16,6,2020

Geometrie
uč.s.52 cv.7
uč.s.58 cv.8-15- projít ústně

Český jazyk
uč,s,111 cv.3-pís.
             cv.3a-ústně

Učivo 17.6.2020

Český jazyk
uč.s.111cv.4-ústně
uč.s.12 cv.5,6 -ústně

Matematika
uč.s.53 cv.16,17,18,19- ústně

Učivo 18.6.2020

Matematika
uč.s.51 cv.17-23- ústně

Český jazyk
uč.s.112 cv.9-ústně
uč.s.112 cv.7-písemně

Vlastivěda
opakování-uč.s.111-112

Informace pro rodiče
Prosím rodiče žákyň, které se neúčastní prezenčního studia o předání učebnic a klíče od skříňky. Ráda bych se s vámi sešla v úterý 23.6. v 11:30 před šatnou. Vyklidíme skříňku, předáte mi učebnice a já vám předám věci ze třídy. 
Děkuji
Hejtmánková

Učivo 19.6.2020

Český jazyk
Dokončit PS

Angličtina
Dodělat chybějící cvičení

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300

NOVINKY

Organizace školního roku 2020/2021

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2020/2021

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy