logotyp

Poskytování informací

Poskytování informací zveřejněním dle zákona 106/1999 Sb.

 • důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

  viz Zřizovací listina

 • popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

  škola, školní družina, školní jídelna a školní klub, místo a způsob viz kontakty

 • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

  Základní škola Týnec nad Labem

  Komenského nám. 85

  281 26 Týnec nad Labem

  lhůta zpravidla 15 dní, doplnění žádosti 30 dnů

  dále viz dokumenty

 • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

  zaevidování žádosti, řešení lhůta 15 dní, lze prodloužit o 10 dní

 • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

  viz zákon č. 106/1999 Sb. a vyhláška č. 416/2008 Sb.

 • sazebník úhrad za poskytování informací

  viz Sazebník

 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

  viz Výroční zpráva

 • elektronickou adresu podatelny

  zstynecnl@volny.cz

 • seznamy hlavních dokumentů včetně licenčních smluv

  viz dokumenty, licenčními smlouvami škola nedisponuje

Sazebník a výroční zpráva

SazebníkSazebník

Výroční zpráva za rok 2019Výroční zpráva za rok 2019

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300

NOVINKY

Organizace školního roku 2020/2021

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2020/2021

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy