Poskytování informací

Poskytování informací zveřejněním dle zákona 106/1999 Sb.

 • důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

  viz Zřizovací listina

 • popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

  škola, školní družina, školní jídelna a školní klub, místo a způsob viz kontakty

 • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

  Základní škola Týnec nad Labem

  Komenského nám. 85

  281 26 Týnec nad Labem

  lhůta zpravidla 15 dní, doplnění žádosti 30 dnů

  dále viz dokumenty

 • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

  zaevidování žádosti, řešení lhůta 15 dní, lze prodloužit o 10 dní

 • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

  viz zákon č. 106/1999 Sb. a vyhláška č. 416/2008 Sb.

 • sazebník úhrad za poskytování informací

  viz Sazebník

 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

  viz Výroční zpráva

 • elektronickou adresu podatelny

  zstynecnl@volny.cz

 • seznamy hlavních dokumentů včetně licenčních smluv

  viz dokumenty, licenčními smlouvami škola nedisponuje

Sazebník a výroční zpráva

SazebníkSazebník

Výroční zpráva za rok 2018Výroční zpráva za rok 2018

NOVINKY

Organizace školního roku 2019/2020

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2019/2020

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy