logotyp

2. A

Český jazyk 16. - 20. 3. 2020

Pracovní sešit do str. 10.
Učebnice str. 72 - 81 (vybrat si cvičení).
Do volného sešitu procvičovat párové souhlásky uvnitř a na konci slov, opis, přepis a diktát vět.

Matematika 16. - 20. 3. 2020

Pracovní sešit do str. 59 - je možné procvičovat na www.matyskova-matematika.cz.
Do volného sešitu procvičovat písemné sčítání a odčítání do 100 (pod sebou).
Procvičovat sčítání a odčítání do 100 zpaměti (vedle sebe), procvičovat hodiny.

Prvouka 16. - 20. 3. 2020

Pracovní sešit str. 59.
Jaro - květiny na jaře (sněženka, bledulle, fialka, narcis, tulipán, petrklíč, violka...)

Čtení

Každý den číst svou knihu.
Číst s porozuměním - vyprávět o přečteném.

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu
www.matyskova-matematika.cz

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://www.onlinecviceni.cz/Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

Český jazyk

PS str. 11 - 15

učebnice str. 82 - 83 (dě, tě, ně)

učebnice str. 84 - napiš vzkaz (kamarádovi, rodičům nebo paní učitelce)

Čtení dle vlastního výběru 


Matematika

PS str. 60 - 64 (procvičovat sčítání a odčítání přes desítku zpaměti, písemné sčítání a odčítání,

slovní úlohy, o několik více - méně, procvičovat hodiny - čas, přímka a úsečka)


Prvouka

PS str. 60 - 61 (Hospodářská zvířata)

učebnice str. 52 - 53


Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.inDomácí příprava 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky

(pracovní listy vložené v PS z Ma - 6. díl).

Diktát slov a vět s dě, tě, ně.

Možné procvičovat na stránkách "Včelka" nebo na on-line cvičeních.

Písanka str. 16 - 20.


Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" - obostranný, abyste si mohli okopírovat na další

knihy. ( vložen v PS z Ma - 6. díl)Matematika

PS 6. díl Matýskova matematika str. 1 - 5.

Vyvodit násobilku 2 - na kostičkách, bonbónech, knoflíkách atp.

dělejte hromádky po x kusech:

příklad: 4 hromádky po 2

            2 + 2 + 2 + 2 = 8
        
            kolik hromádek? 4

            po kolika? po 2

            4 . 2 = 8

www.matyskova-matematika.cz

https://m.youtube.com/watch?v=xe6pI7dfXMQ
https://m.youtube.com/results?search_query=matyskova+matematika+jak+na+n%C3%A1sobilku+str.2

Prvouka

PS str. 62 - 63 (Domácí ptáci)

učebnice str. 54 - 55


Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in


Domácí příprava 6. 4. - 8. 4. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky

Diktát slov procvičovat ve cvičeních v učebnici českého jazyka na str. 110 (vyberte si)

Možné procvičovat na stránkách "Včelka" nebo na on-line cvičeních.

Pracovní list na souhlásky uvnitř a na konci slov (najdete níže)

Písanka str. 21 - 23 (chlapci se naučí básničku na str. 22, děvčata na str. 23)

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" Matematika

PS 6. díl Matýskova matematika str. 6 - 7.

(příprava na dělení 2, dělení 2)

Opět počítejte na hračkách, plyšákách, těstovinách, bonbónech, ponožkách, rukavicích...

Pracovní list na násobení 2 (najdete níže)

www.matyskova-matematika.cz


Prvouka

Zvyky a obyčeje - Velikonoce 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400011-pasijovy-tyden/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-hod-velikonocni/Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in

Souhlásky na konci a uvnitř slov

pracovní listpracovní list

Násobilka 2

pracovní listpracovní list

Domácí příprava 14. 4. - 17. 4. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 85 - 86 - slova se skupinami bě, pě, vě, mě - ústně, písemně str. 85 cv. 3, str. 86 cv. 7

 
Diktát vět - učebnice str. 86 cv. 9

Pracovní sešit str. 16 - 17

Procvičování na pracovním listě ve "Škola v pyžamu"

Písanka str. 24 - 25 

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepisMatematika

PS 6. díl Matýskova matematika str. 8 - 9.

(dělení 2)

Opět počítejte na věcech z kuchyně, dětských penězích, obrázkách...

www.matyskova-matematika.cz

Procvičování na pracovním listě ve "Škola v pyžamu"


Prvouka

Opakování na téma JARO (pracovní list na "Škola v pyžamu")
Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A)

Domácí příprava 20. 4. - 24. 4. 2020

Český jazyk


Učebnice str. 88 - 89 - slova se skupinami dě, tě, ně bě, pě, vě, mě - ústně, písemně do malého sešitu str. 88 cv. 2, 3, str. 89, cv. 6, 7, 8

 
Diktát vět - (do malého sešitu) učebnice str. 89 cv. 9 a), b)

Pracovní sešit str. 18 - 19

Procvičování na pracovním listě ve "Škola v pyžamu"

Písanka str. 26 - 27 

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis

Slohové cvičení - ve větách napsat, jaké mělo vaše dítě Velikonoce. Nakreslit obrázek.
Matematika

PS 6. díl Matýskova matematika str. 10 - dvakrát méně, dvakrát menší

Procvičovat násobení a dělění 2 - procvičovat zpaměti nebo počítáním do malého sešitu

(příklady napište dětem do malého sešitu na matematiku a ony budou psát výsledky nebo diktujte příklady a ony budou psát

jen výsledky, procvičovat soustavně, vymýšlet slovní úlohy na jídle - rozdělení čokolády, pizzy atp. násobit bonbóny atp.)

Opět počítejte na věcech z kuchyně, dětských penězích, obrázkách, hračkách, těstovinách, atp.

www.matyskova-matematika.cz

Procvičování na pracovních listech ve "Škola v pyžamu"


Prvouka

Ps str. 64 - opakování JARO - obrázky do kalendáře, mláďata


Opakování na téma ZAHRADA, LOUKA, LES (pracovní list na "Škola v pyžamu")
Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A)

Domácí příprava 27. 4. - 30. 4. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 87 - Slohová cvičení - vypravování

Přečíst článek Robinson, ústně úkoly a) b) c)

Na papír - vymyslet svůj ostrov, pojmenovat a vymyslet další možnosti (v učebnici str. 87)

NEBO: v přírodě (na zahradě vytvořit ostrov z přírodnin, postavičky třeba z Lega,........) vyfotit rodiči a poslat na "Pyžamo" 

nebo můj e-mail.

 
Diktát vět - (do malého sešitu) učebnice str. 80 cv. 8 a), b)

Procvičování učiva a pracovním listě ve "Škola v pyžamu"

Písanka str. 28 - 29 - opis říkanky, rébusy s čísly, zvířata a jejich mláďata

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis


Matematika

Procvičovat násobení a dělění 2 - procvičovat zpaměti nebo počítáním do malého sešitu

(příklady napište dětem do malého sešitu na matematiku a ony budou psát výsledky nebo diktujte příklady a ony budou psát

jen výsledky, procvičovat soustavně, vymýšlet slovní úlohy na jídle - rozdělení čokolády, pizzy atp. násobit bonbóny atp.)

Opět počítejte na věcech z kuchyně, dětských penězích, obrázkách, hračkách, těstovinách, atp.

www.matyskova-matematika.cz

Procvičování na pracovních listech ve "Škola v pyžamu" - rébusy s čísly, slovní úlohy, rýsování úseček


Prvouka

Ps str. 65 - opakování JARO - Ájin zpravodaj


Učebnice str. 52 - 55 (Hospodářská zvířata, Domácí ptáci)

Opakování na téma Zvířata a jejich mláďata, ptáci (pracovní list na "Škola v pyžamu")


Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) - sledovat rozpis skupin online hodin na jednotlivé dny

Domácí příprava 4. 5. - 7. 5. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 90 - Slovní druhy (vysvětlili jsme si minulý týden v online výuce)

Přehrajte si video o podstatných jménech:

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky2 - 2. díl

Učebnice str. 91 - Podstatná jména, cv. 2 - ústně, cv. 3 - rozhlédni se doma, říkej názvy věcí a ukazuj si na ně

Učebnice str. 91 cv. 4 - písemně do sešitu, cv. 5 - ústně

Diktát slov - učebnice str. 92 cv. 6 (do malého sešitu)

 
PS str. 20 - 21

Písanka str. 30 - opis básně MAMINCE a naučit se ji, str. 31 - rýmy, skrytá jména ve slovech

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis


Matematika

PS - str. 11 - 13 - násobení 3 (vysvětlili jsme si v online výuce minulý týden)
Přehrajte si výuková videa - půjde vám to lépe a děti snadno pochopí a uvědomí si počítání.
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-11/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-12/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-13/


Prvouka

Učebnice str. 50 - 51 přečíst (Jarní les, Ptáci a jejich hnízda)

Opakování na téma Ptáci a jejich hnízda (pracovní list na "Škola v pyžamu"), prosím poslat do čtvrtka 7. 5. 2020


Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) - sledovat rozpis skupin online hodin na jednotlivé dny

Domácí příprava 11. 5.. - 15. 5. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 90 - Slovní druhy -  cv. 3 naučit zpaměti slovní druhy 1. - 5. 

Učebnice str. 92 cv. 8 - vymýšlení podstatných jmen na různá písmena a napsat do malého sešitu

 
PS str. 22 - 23

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty


Matematika

PS - str. 14 - 17 - dělení 3, 3 krát menší, o 3 menší, násobení číslem 1

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-14/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-16/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-17/

Procvičovat násobení a dělení 2, 3
http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

Opakování na téma Jaro - květiny, stromy, ptáci, hospodářská zvířata, domácí ptáci (pracovní list na "Škola v pyžamu"), prosím poslat do pátku 15. 5. 2020


Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.vcelka.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) - sledovat rozpis skupin online hodin na jednotlivé dny

Domácí příprava 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 90 - Slovní druhy -  cv. 3 naučit zpaměti slovní druhy 1. - 10. (všechny) 

Učebnice str. 92 cv. 1 - SLOVESA - povídat si ústně

Malý sešit - uč. str. 93 cv. 2 - písemně

 
PS str. 24 - SLOVESA

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky2 - 4. díl - SLOVESA

Písanka str. 32 - slovesa v říkance. str. 33 - hádanky

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty


Matematika

PS - str. 18 - 21 - dělení číslem 1, násobení číslem 0, násobilka 2, 3, závorky, hra na obchod

Výuková videa najdete zde:
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-18/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-19/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-20/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-21/

Procvičovat násobení a dělení 2, 3, 1
http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

Opakování na téma Jaro - květiny, stromy, ptáci, hospodářská zvířata, domácí ptáci 

Ochrana zdraví - uč. str. 36 - 39

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) 

Domácí příprava 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 90 - Slovní druhy -  opakovat všechny slovní druhy

Učebnice str. 93 cv. 3 - SLOVESA - co děláš ráno? - ústně

Učebnice str. 93 cv. 6, 7 - ústně (slovesa)

Malý sešit - uč. str. 93 cv. 4 - písemně, opiš a vyznač ve větách slovesa


Malý sešit - uč. str. 93 cv. 5 - písemně, vypiš slovesa a seřaď je podle abecedy, ústně se slovesy utvoř věty
 
PS str. 25 - SLOVESA

PS str. 26 - PŘEDLOŽKY - seznámení

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky2 - 8. díl

Písanka str. 34 - jména měsíců. str. 35 - roční období

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty


Matematika

PS - str. 22 - 24 - násobky číslem 0, 1, 2, 3; délky úsečky, násobení číslem 4

Výuková videa najdete zde:
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-22/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-23/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-24/

Procvičovat násobení a dělení 2, 3, 1, 0
http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

Opakování na téma ROK - jména měsíců, roční období, co je pro které období charakteristické

Ochrana zdraví - hygiena, pravidla současných dní

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) 

Domácí příprava 2. 6. - 5. 6. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 94 - Předložky - ústně

Písemně do malého sešitu - uč. str. 94 cv. 3

Učebnice str. 95 - Spojky - ústně

Písemně do malého sešitu - uč. str. 95 cv. 2

PS str. 26 - PŘEDLOŽKY - vypracovat

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky2 - 9. díl
(kostkované věty)

PS str. 27 - SPOJKY - na online hodině vyplníme

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty, opakování postatných jmen a sloves


Matematika

PS - str. 25 - 27- násobky číslem 0, 1, 2, 3, 4; 4 krát větší, o 4 větší; dělení číslem 4

Výuková videa najdete zde:
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-25/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-26/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-27/

http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

V pracovním sešitě za stranou 72 jsou stránky k opakování učiva.

Vypracujte růžové a oranžové otázky, které souvisí s učebnicí str. 4 - 13.

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) 

Domácí příprava 8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 96 - 97 - Ostatní slovní druhy

PS str. 28 - 31 - Ostatní slovní druhy

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky2 - slovní druhy

Písanka str. 36 - 37 (básnička, rébusy, správnost vět, názvy měst)

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty, opakování postatných jmen, sloves, předložek a spojek


Matematika

PS - str. 28 - 31- dělení 4, násobilka 5

Výuková videa najdete zde:
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-28/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-29/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-30/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-31/

http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

Učebnice str. 56 a 57 - Léto

PS str. 66 - 67

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) 

Domácí příprava 15. 6. - 19. 6. 2020

Český jazyk

Učebnice od str. 98 - procvičovat, opakovat

PS str. 32 - 35 - Psaní velkých písmen

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky2 - slovní druhy

Písanka str. 38 - 39 (v přírodě - stromy a zvěř, chování v lese, psaní adresy tetě)

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty, opakování slovních druhů - podstatných jmen, sloves a předložek


Matematika

PS
- str. 32 - 36 - dělení 5, 5 krát více a o 5 více, dělení 5, 5 krát méně a o 5 méně, násobilka 10

Výuková videa najdete zde:
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-32/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-33/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-34/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-35/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-36/

http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

Učebnice od str. 58 - procvičovat a opakovat

PS str. 68 - 69

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) 

Domácí příprava 22. 6. - 25. 6. 2020

Český jazyk

PS str. 36 - 45 - Psaní velkých písmen, spojování vět do jednoduchých souvětí, souhrnné opakování

(je možno vypracovat jako procvičování během hlavních prázdnin)

Písanka str. 40 - báseň o prázdninách

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty, opakování slovních druhů - podstatných jmen, sloves a předložek


Matematika

PS
- str. 37 - 41 - násobení 10, 10 krát více a o 10 více, dělení 10, 10 krát méně a o 10 méně, závorky, úspora energie

Výuková videa najdete zde:
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-37/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-38/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-39/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-40/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-41/

(je možno vypracovat jako procvičování během hlavních prázdnin)

http://matematika.hrou.cz/


Prvouka

PS str. 70

Doplňkové učivo

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.skolavpyzamu.cz (třída 2.A) 

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300

NOVINKY

Organizace školního roku 2020/2021

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2020/2021

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy