logotyp

3. A

Domácí příprava 23. 11. - 27. 11. 2020

Pondělí 23. 11. 2020

Český jazyk - vyjmenovaná slova OBYČEJ – BYSTRÝ – BYLINA

                   - učebnice str. 36/1

                   - PS Hravá vyjmenovaná slova str. 6/1

                   - Písanka str. 18

Matematika – opakování PS str. 63

Anglický jazyk - prac. seš. str. 22, procvičování slovíček

Úterý 24. 11. 2020

Český jazyk - učebnice str. 36/2,3

                   - PS str. 27/1, 2

Matematika – PS str. 64

Anglický jazyk - při online hodině se spolu podíváme na příběh: uč. str. 14, prac. seš. str. 14

rozdělení do skupin:
1. skupina od 14:00 - Oliver, Kristýnka B, Magdalénka, Tom F., Pája, Karolínka, Míša, Martin, Sofča

2. skupina od 14:30 - Áďa, Reneček, Nikča, Honzík, Tom P., Zuzka, Karlík, Kristýnka V., Lea

Středa 25. 11. 2020

Matematika – učebnice str. 30

Český jazyk – učebnice str. 36/4

                  -  PS Hravá vyjmenovaná slova str. 6/2

Čtvrtek 26. 11. 2020

Matematika – procvičování násobilky, sčítání a odčítání zpaměti

Český jazyk – učebnice str. 36/5

                  -  PS Hravá vyjmenovaná slova str.6/3

                  -  Písanka str. 19

Pátek 27. 11. 2020

Český jazyk – učebnice str. 36/6

Matematika – procvičování násobilky, sčítání a odčítání zpaměti

Anglický jazyk - kvíz

 

Středa 18. 11. 2020

Matematika - PS str. 60 - dělení číslem 9 (na online hodině)

Český jazyk - vyjmenovaná slova PŘÍBYTEK - NÁBYTEK - DOBYTEK

                 - učebnice str. 35/1, 2 ústně – (na online hodině)

                   - Ps str. 26/1, 2, 3 (dole) - (na online hodině)
         
                   - Písanka str. 17 - (samostatně a poslat na Školu v pyžamu)

Anglický jazyk - online hodina - uč. str. 13, prac. seš. str. 13

Čtvrtek 19. 11. 2020

Matematika - PS str. 61 procvičování - 9krát méně, o 9 méně (na online hodině)

                  - učebnice str. 23/56, 57– (zápis, výpočet, odpověď) - písemně do sešitu M/DP - (samostatně a poslat na Školu v pyžamu)     

Český jazyk - vyjmenovaná slova PŘÍBYTEK - NÁBYTEK - DOBYTEK

                  - PS Hravá vyjmenovaná slova str. 5/1, 2 (na online hodině)

Pátek 20. 11. 2020

Český jazyk - vyjmenovaná slova PŘÍBYTEK - NÁBYTEK - DOBYTEK

                  - PS Hravá vyjmenovaná slova str. 5/3, 4 (na online hodině)

Matematika - PS str. 62/1, 5 (na online hodině)

                  - PS str. 62/2, 3, 4 (samostatně a poslat na Školu v pyžamu)

Anglický jazyk - prac. seš. str. 95/1, 3


Pondělí 9. 11. 2020


Český jazyk – vyjmenovaná slova BYDLIT – OBYVATEL – BYT

                   - učebnice str. 34/1, 2. 3 – ústně

                   - PS str. 25/1 (na online hodině)

                   - PS Hravá vyjmenovaná slova  str. 2 (na online hodině)

                 

Matematika - PL str. 39 - dělení 8 (na online hodině)

                 - učebnice str. 22 – slovní úlohy - samostatně

Čtení - kniha dle vlastního výběru (celý týden)

Prvouka - vycházka do okolí, pozoruj, objevuj, zkoumej (celý týden)

             - opakuj si v učebnici str. 13 - 17

Anglický jazyk - uč. str. 18 - slovíčka známe již ze hry Simon says: nová jsou pouze hands up - ruce nahoru, hands down - ruce dolů - napsat do sešitu AJ

                    - prac. seš. str. 20 - do sešitu napsat:
   
                      I know. - Já vím.
                      I don´t know. - Já nevím.
                       

Úterý 10. 11. 2020

Český jazyk - vyjmenovaná slova BYDLIT – OBYVATEL – BYT

                   - učebnice str. 34/4, 5 - ústně

                  - PS str. 25/2,3 (na online hodině) 

Matematika - dělení 8 (na online hodině)

                  - učebnice str. 22 – slovní úlohy

Anglický jazyk - uč. str. 19, prac. seš. str. 21/1

Středa 11. 11. 2020

Matematika - PS str. 58 - násobení číslem 9 (na online hodině)

Český jazyk - vyjmenovaná slova BYDLIT – OBYVATEL – BYT

                 - učebnice str. 34/6 ústně (vysvětlení rčení) – (na online hodině)

                  - PS str. 26/4, 5 (nahoře) – (na online hodině)

Čtvrtek 12. 11. 2020

Matematika - PS str. 59 procvičování - procvičování násobilky (na online hodině)

                  - učebnice str. 26/3,6 – písemně do sešitu M/DP

Český jazyk - vyjmenovaná slova BYDLIT – OBYVATEL – BYT

                  - PS Hravá vyjmenovaná slova str. 3/1, 2, 3(na online hodině)

                  - PS Hravá vyjmenovaná slova str. 3/4, 5 (samostatně)

Pátek 13. 11. 2020

Český jazyk - vyjmenovaná slova BYDLIT – OBYVATEL – BYT

                  - PS Hravá vyjmenovaná slova str. 4/6, 7, 8 

Matematika - učebnice str. 27/17 a 22 písemně do sešitu M/DP (z každého cvičení opiš první tři sloupky a vypočítej)

Anglický jazyk - prac. seš. str. 21/2, veškeré poslechy a interaktivní cvičení jsou na škole v pyžamu

 

Doplňková cvičení - termíny online hodin máte na MS Teams a odkazy na výuková videa naleznete na

 www.skolavpyzamu.cz

                              www.onlinecviceni.cz
                             
                              www.skolakov.cz
_____________________________________________________________________________________

 

Pondělí 2. 11. 2020

Český jazyk - opakování PS str. 22 cv. 2

Matematika - násobilka 8 - PS str. 54

Čtení - kniha dle vlastního výběru (celý týden)

Prvouka - vycházka do okolí, pozoruj, objevuj, zkoumej (celý týden)

Anglický jazyk -
učebnice str. 16 - píseň, nová slovíčka, interaktivní procvičení slovíček

-do sešitu nalepit a napsat nová slovíčka - TOYS, PS str. 18/1, 2  - poslechy viz platforma škola v pyžamu


Úterý 3.11. 2020

Český jazyk - obojetné souhlásky

                  - učebnice str. 30 ústně

                  - PS str. 23/1,2 (v rámci online hodiny)

Matematika - násobilka 8

                  - učebnice str. 22/36 ústně

                  - PS str. 55/ procvičování: o 8 více, 8krát více (v rámci online hodiny)

Anglický jazyk -
učebnice str. 17 - Story - procvičíme společně na online hodině - interaktivní příběh

                      - PS - str. 19/1 (poslechy viz platforma Škola v pyžamu)


Středa 4.11. 2020

Matematika - PS str. 56 - dělení číslem 8 (v rámci online hodiny)

                  - učebnice str. 22/41 ústně

Český jazyk - seznámení s vyjmenovanými slovy po B

                  - učebnice str. 31 ústně

                  - PS str. 23/1,2 dole (v rámci online hodiny)

Čtvrtek 5.11. 2020

Matematika - PS str. 57 procvičování: 8krát méně, o 8 méně (v rámci online hodiny)

                  - učebnice str. 22/ písemně do M DP - vyber si dvě slovní úlohy a vypočítej (z+v+o), jedna úloha na násobení a druhá na dělení

Český jazyk - učebnice str. 32 - vyjmenované slovo a slova příbuzná - BÝT

                  - PS str. 24 (v rámci online hodiny)

Pátek 6. 11. 2020

Český jazyk - učebnice str. 33 - rozdíl mezi dvojicemi slov

                 
  - PS str. 25/4, 5 - samostatně

Matematika  - PL str. 38 - násobilka 8


Anglický jazyk -
PS - str. 19/2

                      - do sešitu napsat   Is it a book?    Je to kniha?
                                                     Yes, it is.           Ano, to je.
                                                     No, it isn´t.      Ne, to není.

dobrovolné: memory game

Doplňková cvičení - termíny online hodin a odkazy na výuková videa naleznete na www.skolavpyzamu.cz

                              www.onlinecviceni.cz
                             
                              www.skolakov.cz
_____________________________________________________________________________________cvičení na upevnění nových slovíček: školní pomůcky, barvy
pracovní list - předán ve škole - prosím vyplnit a nalepit do sešitu
 
dobrovolné: colours


Anglický jazyk 19. - 23. 10. 2020
pracovní sešit - str. 16, 17 - vysvětleno ve škole
opakování čísel
dobrovolné: píseň o číslech

Domácí příprava 14. - 16. 10. 2020.

Středa 14. 10. 2020

Matematika -    pracovní sešit str. 48 – násobení 7, o 7 více, 7 krát více

                            pracovní list str. 27

                            ústně - učebnice str. 21 cv. 25

                            Stále opakovat násobilku!
                htt://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-48/

Český jazyk -      pracovní sešit str. 16 – Význam slov

                            sešit DP - učebnice str. 23 cv. 2 – také splnit u cvičení a)

Písanka -            str. 10

Čtvrtek 15. 10. 2020

Matematika -    sešit DP – učebnice str. 21 cv. 26

                             pracovní list str. 28
                          
Český jazyk -      pracovní sešit str. 17 – Význam slov

                             ústně - učebnice str. 24 cv. 1, 2

Čtení -                 číst v Čítance str. 32 – 33 – Zpátky do Afriky, splnit úkoly za článkem, zvíře nakreslit do sešitu PSANÍ

Prvouka -            do velkého sešitu nalepit okopírovaný list

                             pracovní sešit – str. 17 (podle učebnice str. 13)

Pátek 16. 10. 2020

Český jazyk -      pracovní sešit str. 18 – slohová cvičení – dokončení příběhu

                            učebnice str. 25 – ústně (sloh – dokončení příběhu)

Matematika -    sešit DP – učebnice str. 21 cv. 25

                             pracovní list str. 29

                             Stále opakovat násobilku!

Čtení -                 číst v Čítance str. 30 – Život v Evropě, splnit úkoly za článkem na str. 31,

                             do sešitu PSANÍ napsat odpověď na otázku:

                             Zjisti, z čeho se vaří španělská polévka zarzuela

Prvouka -            učebnice str. 14 – Jsme Evropané

                             pracovní sešit str. 18 cv. 1 – vyplnit, cv. 2 – dobrovolné

Čtení vlastní knihy a vypracovat Můj záznam o knize

Další procvičování : www.onlinecviceni.cz
                                    www.skolakov.eu

V pátek 16. 10. prosím poslat zprávu za tyto 3 dny na e-mail: acerna@zstynecnl.cz nebo na ŠKOLA V PYŽAMU, jak Vám učivo šlo, co Vám nešlo nebo s problémy. Vypracované práce si po návratu dětí do školy zkontroluji.

Přeji Vám příjemné dny. Adéla Černá.


Domácí příprava 19. - 23. 10. 2020.

 Pondělí 19. 10. 2020

Český jazyk -     pracovní sešit str. 19 – Slova příbuzná

                            učebnice str. 26 cv. 1 – ústně

Matematika -    pracovní sešit str. 49 – dělení číslem 7

                http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-49/

                            pracovní list str. 30

                            Stále opakovat násobilku!

Čtení -                číst v Čítance str. 35 – Itálie, splnit úkoly za článkem,

                            do sešitu PSANÍ nakreslit podle fantazie, čím mohli cestovat chlapci s dědečkem?

Prvouka -           učebnice str. 15 – Krajina v okolí domova

                            pracovní sešit str. 19 – Povrch krajiny

Úterý 20. 10. 2020

Český jazyk -      pracovní sešit str. 20 – Nauka o slově – opakování (horní část strany)

                             učebnice str. 27 cv. 1 – ústně

                             dobrovolný úkol – Vyrob si z přírodního materiálu svá zvířátka a skřítky

Matematika -    pracovní sešit str. 50 – dělení číslem 7

                http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-50/

                             pracovní list str. 31

                             Stále opakovat násobilku!

Čtení -                 číst v Čítance str. 36 - 37 – O dudákovi ze Strakonic, splnit úkoly 1, 2, 3 za článkem

                             dobrovolný úkol – Vyhledej na internetu, který autor jako první napsal příběh o

                             dudáku Švandovi

Středa 21. 10. 2020

Matematika -    pracovní sešit str. 51 – násobilka 6, 7

                http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-51/

                             pracovní list str. 32

                             ústně - učebnice str. 21 cv. 34

                             Stále opakovat násobilku!

Český jazyk -      pracovní sešit str. 20 – slohová cvičení – příprava na vycházku

                             Sešit SLOHNapiš do sešitu, kde jsi byl(a) na procházce, s kým, co se ti tam líbilo,

                             na jaké věci nesmíš zapomenout, co jsi tam zažil(a).

Písanka -             str. 12

Čtvrtek 22. 10. 2020

Matematika -    pracovní sešit str. 52 – násobilka 6, 7

                 http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-52/

                            pracovní list str. 33, 34

                            Stále opakovat násobilku!

Český jazyk -     pracovní sešit str. 21 – Hláskosloví a výslovnost, stavba slova

                            ústně - učebnice str. 28 cv. 1 – napiš své jméno

                            sešit DP - učebnice str. 29 cv. 4 – také vyznačit u cvičení a) b) c)

Čtení -                číst v Čítance str. 39 – Orientace podle hvězd – ústně splnit úkoly za článkem

Prvouka -           učebnice str. 16 – Využití krajiny                           

                            pracovní sešit – str. 20 (podle učebnice str. 16)

Pátek 23. 10. 2020

Český jazyk -     učebnice str. 29 cv. 1 ústně – Slovní přízvuk

                            pracovní sešit str. 22 cv. 1 označ oblíbenou barvou první slabiky - Slovní přízvuk

                            dobrovolný úkol – vyřeš rébusy z učebnice str. 29 cv. 2 (do Čj /DP)

Matematika -    pracovní sešit str. 53 - Úsečky shodné
                http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-53/
                            do sešitu GEOMETRIE - z pracovního sešitu str. 53 cv. 2

Čtení -                Čtení vlastní knihy a vypracovat Můj záznam o knize

Písanka -            str. 13

Prvouka -           učebnice str. 17 – Voda v krajině

                            pracovní sešit str. 21 – (podle učebnice str. 17)

Další procvičování : www.onlinecviceni.cz
                                   www.skolakov.eu
                                   www.skolavpyzamu.cz

V pátek 23. 10. prosím poslat zprávu za těchto 5  dnů na e-mail: acerna@zstynecnl.cz nebo na ŠKOLA V PYŽAMU, jak Vám učivo šlo, co nešlo nebo s problémy, vyfotit a poslat mi. Vypracované práce, výsledky cvičení a úkolů si zkontroluji, opravím a pošlu Vám zpět.

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou děti doma a domácí příprava nebude.
Měli bychom se opět sejít 2. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a věřím, že vše proběhne ve vzájemné spolupráci a dohodě.

Pokud možno klidné nadcházející dny.

Vaše paní učitelka Adéla Černá

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300

NOVINKY

Organizace školního roku 2020/2021

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2020/2021

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy