logotyp

2. B

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 15.6. - 19.6. 2020

Český jazyk
-opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty, opakování postatných jmen,sloves, předložek a spojek

Učebnice - str. 99 - 102
PS - str. 33 - 36
Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize"


Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 32 - 36

Prvouka

Učebnice - str. 60 - 62
PS - str. 68 - 69

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 8.6. - 12.6. 2020

Český jazyk


Učebnice str. 96 - 98 - seznámení s dalšími slovními druhy naleznete zde


PS str. 29 - 32

Písanka str. 34 - 37 (básnička, rébusy, správnost vět, názvy měst)

Čtení dle vlastního výběru - o přečtené knize vyplnit  "Záznam o knize" 

Opakování a procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, opis, přepis, diktáty, opakování postatných jmen,sloves, předložek a spojek


Matematika

PS - str. 28 - 31 - dělení 4, násobilka 5

Výuková videa najdete zde
Procvičování naleznete zde


Prvouka

Učebnice str. 56 a 57 - Léto

PS str. 66 - 67

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 1.6. - 5.6. 2020

Český jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, slovní druhy, opis a přepis vět, diktát

Učebnice - str. 94, 95
PS - str. 26, 27, 28

Čtení knihy dle vlastního výběru (po přečtení knihy zapsat do Zprávy o knize).

Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 24,25,26,27

Prvouka
Opakování - za str. 72 - oranžové otázky č. 7 - 11
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 25.5. - 29.5. 2020

Český jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, slovní druhy, opis a přepis vět, diktát

Učebnice - str. 93/2,4,5 a) - písemně
              - str. 93/3,6,7 - ústně

PS - str. 25, zadní strana PS - Příloha č. 1a) + Příloha č.2

Písanka - str. 31 - 33

Čtení knihy dle vlastního výběru (po přečtení knihy zapsat do Zprávy o knize)

Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 21, 22

Výkladová videa ke str. 21 naleznete zde
Výkladová videa ke str. 22 naleznete zde a zde


Prvouka
Opakování - PS - str. zadní část PS (za str. 72) - fialové otázky č.1 - 4, oranžové otázky č. 1- 6

Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 18. - 22.5.
2020


Český
 jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, slovní druhy, opis a přepis vět, diktát

Procvičování podstatných jmen (sloves) naleznete zde

Učebnice - str. 106/1 - ústně
                str. 106/2 - seřaď podle abecedy a napiš do sešitu
                str. 102/3 - napiš do sešitu

Učebnice - str. 92/1 - SLOVESA
Seznámení se slovesy naleznete zde

                str. 93/2 - ústně 

PS - str. 24

Čtení knihy dle vlastního výběru (po přečtení knihy zapsat do Zprávy o knize)


Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 18,19,20

Výkladová videa ke str. 18 naleznete zde a zde
Výkladová videa ke str. 19 naleznete zde a zde
Výkladová videa ke str. 20 naleznete zde


Prvouka
- opakování tématu JARO naleznete zde


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 11.5. - 15.5. 2020

Český
 jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, slovní druhy, opis a přepis vět, diktát

Procvičení podstatných jmen naleznete zde

Učebnice - str. 92/6 a) napiš do seštitu podle zadání
              - str. 97/1 napiš do sešitu a podtrhni podstatná jména

PS - str. 23

Písanka - str. 29,30

Čtení knihy dle vlastního výběru (po přečtení knihy zapsat do Zprávy o knize)


Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 15,16,17

Výkladová videa ke str. 15 naleznete zde
Výkladová videa ke str. 16 naleznete zde a zde
Výkladová videa ke str. 17 naleznete zde a zde


Prvouka
- opakování tématu JARO naleznete zde

PS - poslední strana v PS - napsat odpovědi na otázky č. 1.-5. v zelených rámečcích (z druhé strany listu jsou odpovědi k doplnění, můžete pracovat s uvedenými stranami v učebnici).


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 4.5. - 8.5. 2020
Český jazyk

- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, opis a přepis vět, diktát

Učebnice - str. 91 (krátké video na seznámení s podst. jmény naleznete zdezde)
PS - str. 21, 22
Čtení knihy dle vlastního výběru.

Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 13, 14
Výkladová videa ke str. 13 naleznete zde
Výkladová videa ke str. 14 naleznete zde, zde a zde

Prvouka
- testík na opakování tématu PTÁCI A JEJICH HNÍZDA naleznete zde
(Vyplňte prosím do 10.5. 2020, děkuji.)

Více na www.skolavpyzamu.cz


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.inDOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 27.4. - 1.5.  2020

Český
 jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, opis a přepis vět, diktát

Úvod do slovních druhů
Učebnice - str. 90. Odkaz na seznámení se slovními druhy naleznete zde 
PS - str. 19, 20
Písanka str. 27, 28
Čtení knihy dle vlastního výběru.

Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

Násobky tří
PS - str. 11, 12
Výkladová videa ke str. 11 naleznete zde
Výkladová videa ke str. 12 naleznete zde

Prvouka
-opakování jaro

Ptáci a jejich hnízda
Učebnice - str. 51
Doplňkové video naleznete zde
PS - str. 63

Více na www.skolavpyzamu.cz


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 20.4. - 24.4. 2020
Český
jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě, psaní, opis a přepis vět, diktát

Učebnice - str. 87 (podrobnější zadání najdete na www.skolavpyzamu.cz)
           - str. 88, 89 (možno ústně)
PS - str. 18
Písanka str. 26, 27
Čtení knihy dle vlastního výběru.

Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 10, 23 (více na www.skolavpyzamu.cz)
Výkladová videa: ke str. 10 naleznete zde

                         ke str. 23 naleznete zde a zde


Prvouka  
 
- opakování učiva - jaro

PS - str. 65


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in

DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA V TÝDNU 14. - 17.4. 2020
Český
jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně, psaní, opis a přepis vět, diktát

Učebnice - str. 86 (slova se skupinami bě, pě, vě, mě)
PS - str. 17
Písanka str. 24, 25
Čtení knihy dle vlastního výběru.


Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 8, 9
Výkladová videa: ke str. 8 naleznete zde a zde
                       ke str. 9 naleznete zde


Prvouka   
- opakování učiva - jaro

PS - str. 64

(více na www.skolavpyzamu.cz)

Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in

https://www.vcelka.czDOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 6. - 10.4. 2020

Český jazyk
- opakování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásek uvnitř a na konci slov, u/ ú/ ů, slova se slabikami dě,tě,ně, psaní, opis a přepis vět, diktát

Učebnice - str. 85 (slova se skupinami bě, pě, vě, mě)
PS - str. 16
Písanka - chlapci  str. 22, děvčata  str. 23 (písanka je připravena k vyzvednutí ve vestibulu školy, denně od 8 do 11h.)

(více najdete na www.skolavpyzamu.cz)

Matematika
- opakování sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, bod, přímka, úsečka dané délky

PS - str. 6, 7
Výkladová videa: ke str. 6 naleznete zde
                       ke str. 7 naleznete zde

(více najdete na www.skolavpyzamu.cz)

Prvouka
- opakování učiva - jaro

Velikonoce - zvyky a tradice.
Na to, jak Velikonoce slavili naši předci se můžete podívat zde.


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in

https://www.vcelka.cz
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU 30.3. - 3.4. 2020

Český jazyk

Procvičování a upevňování učiva: psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, slova se skupinami dě, tě, ně, diktát slov a vět.
Vše je možné procvičovat online na "Včelce" nebo zde.

Číst knihu dle vlastního výběru (po přečtení doplnit do Zprávy o knize). 


Matematika

Vyvození násobilky 2: PS Matýskova matematika - str. 1 - 5

Odkazy k výkladu učiva v Matýskově matematice naleznete zde a zde.
      
Pro vyvození násobilky je možné použít kostičky z lega, knoflíky, bonbóny, pastelky atd. - dělejte hromádky po x kusech.
Příklad:    4 hromádky po 2
               2+2+2+2=8
              (Kolik hromádek?) 4     
              (Po kolika?)  po 2   
               4 . 2 = 8
      

Prvouka

Zde naleznete testík na opakování  předchozího učiva (podobné jako Seznámení s formulářem). Prosím o odeslání do 3.4. 2020. 


PS - str. 62 (domácí ptáci)
učebnice str. 54 - 55


Doplňkové učivo:

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

http://www.matyskova-matematika.cz

www.matika.in

https://www.vcelka.cz


Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300

NOVINKY

Organizace školního roku 2020/2021

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2020/2021

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy