Školní rok 2016/2017

Zaměření letošního roku z hlediska EVVO je téma Suroviny - jejich vznik,výskyt,těžba, zpracování

- TU byli seznámeni s návrhy různých aktivit
- zvolené aktivity budou zapracoány do Ročního plánu EVVO na tento školní rok

Podzimní soutěž ve sběru baterií a drobného elektroodpadu

- pracovníci projektu Recyklohraní vyhlásili tuto soutěž od 1.9. do 15.11.
Naše škola se do této soutěže zapojila.

Dravci - výukový program s ukázkami

Dravci - výukový program s ukázkami

- 12.9. se všichni žáci naší školy zúčastnili tohoto programu, ve kterém slyšeli řadu zajímavých informací o dravcích a sovách, viděli ukázky letu a imitaci lovu
- program byl od pracovníků Seiferos z České Třebové

Den bez aut

Den bez aut

- dne 21.září se konal projektový den ke Dnu bez aut pro žáky 1. stupně
- žáci 8. ročníku byli na 8 stanovištích, kde připravili plnění různých úkolů, např. poznávání dopravních prostředků a určení, které jsou ekologické, vybavení cyklisty, správné chování cyklistů a chodců na silnici, vozidla záchranné služby a jejich telefonní čísla, otázky o Dnu bez aut
- někteří žáci kreslili plakáty ke Dnu bez aut, jiní psali slohové práce, všichni si opakovali důležitá pravidla při pohybu po silnici
- všechny TU vyhodnotily ve svých třídách ty nejlepší týmy, které celkově získaly nejvíce bodů za plnění úkolů

Mobilní planetárium

Mobilní planetárium

- pracovníci planetária z Prahy představili našim žákům různé výukové programy: Vznik života, Klimatické změny
- žáci viděli zajímavé filmy, byli upozorněni na řadu souvislostí v problematice klimatických změn
- na konci žáci odpovídali na otázky

Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie

Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie

- plnili jsme 1. úkol Recyklohraní na 1. i na 2. stupni
- nejprve jsme si povídali o bateriích, jejich využití a o tom, že obsahují jedovaté látky, a proto nesmí být vyhazovány do přírody
- měli bychom je odevzdávat na určená místa, odkud jsou odváženy k recyklaci, aby byly využity kovy, které jsou uvnitř baterií
- hlavní částí úkolu bylo nakreslit obrys našeho státu, na který žáci pokládali tužkové baterie a na 2. stupni pomocí monočlánků ještě vyznačili krajská města a pomocí baterie z mobilu polohu našeho města
- dále pomocí interaktivní mapy ecobat.cz vyhledávali různá místa v ČR, kam je možno odevzdat baterie, aby zjistili tajenku v křížovce

Velký úspěch v projektu Prales dětem, děti pralesům

Velký úspěch v projektu Prales dětem, děti pralesům

- vyhodnocení soutěže v projektech o TDL provedli v naší škole pracovníci Green Life dne 2.11. v úvodu před přednáškou o dalším ekosystému - o tropických mokřadech
- do soutěže se zapojilo celkem 42 škol z celé ČR, do finále postoupily 3 školy a mezi těmito školami byla i naše škola, která obsadila 1. místo
- členové kroužku Př obdrželi diplom za 1. místo a plakát s poděkováním kolektivu ZŠ Týnec nad Labem za příkladnou spolupráci v ochraně pralesa

Zdroje surovin jsou omezené - úryvky slohových prací z IX.A

Eliška Kopecká: " Nerostné suroviny, které se dnes využívají, se utvářely miliony let. Od té doby, co lidé přišli na to, jak je těžit a jak je použít, se jejich zásoby ztenčily. Ropa, uhlí a zemní plyn jsou neobnovitelné zdroje energie. Až budou vytěženy, budeme muset využívat jiné zdroje energie. Podle mého názoru bychom jako zdroj energie měli více využívat energii vody, větru a Slunce. Časem nám dojdou důležité suroviny a lidstvo bude muset hledat jiné možnosti. Populace roste a její potřeby narůstají. "
Petr Plicka: " Naše planeta  oplývá životem a překrásnou přírodou. Je zde mnoho krásných míst, která byla zničena těžbou. Měli bychom si však uvědomit, že zdroje naší planety nejsou nevyčerpatelné. Nerostné suroviny jsou zde v omezené míře a nebudeme je moci využívat do nekonečna. Jednou z mála řešení jsou alternativní zdroje energie a ekologicky šetrné získávání energie - vodní a větrné elektrárny, sluneční kolektory. Bohužel tyto šetrné zdroje nevyužíváme natolik, abychom mohli přestat těžit uhlí nebo ropu. Dalším problémem je pohon aut a jiných dopravních prostředků. Již se vyrábí elektromobily, které ale mají menší výdrž. "
Lukáš Šubr: " Uhlí je jedním z nejdůležitějších zdrojů tepla a elektřiny. Ale všechny zdroje jednou dojdou, tak bychom měli začít hledat, čím je můžeme nahradit. Jako třeba využití energie vodní, sluneční a větrné. Měli bychom si vzít příklad z Islandu nebo Finska, kde používají pouze obnovitelné zdroje energie - vodní, geotermální, sluneční, větrnou.    Když k vytápění domácností používáme nekvalitní hnědé uhlí, zvyšujeme množství škodlivých plynů v ovzduší. Zkuste s tím něco udělat a začněte myslet na přírodu i na své zdraví." 

Věnuj mobil

Tato soutěž byla vyhlášena pracovníky Recyklohraní a probíhala do 31. ledna 2017. Celkem bylo vybráno 172 mobilů. Nejvíce mobilů odevzdala třída 5.A - celkem 52. Tři nejlepší sběrači byli odměněni: 1. místo - Nikola Koláčná z 5.A 21 mobilů, 2. místo - Erik Jindra z 5.A 17 mobilů a 3. místo - Jakub Rejfek ze 2.A 10 mobilů.

Beseda o energii - zdroje surovin

Beseda o energii  - zdroje surovin

Dne 14. 2. proběhla na naší škole beseda pro žáky 9. tříd na téma Energie –budoucnost lidstva. Pojednávalo se o globálním pohledu na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, byly představeny všechny typy zdrojů energetického mixu pomocí grafů, fotografií, videí a pokusů. Celá beseda byla zaštiťována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Skupinou ČEZ.

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy