Školní rok 2015/2016

Energie - její druhy, zdroje, šetření elektrickou energií

- toto je zaměření letošního školního roku z hlediska EVVO
- žáci budou v různých vyučovacích předmětech plnit různé aktivity, např.:
Slunce - zdroj tepla a světla
fosilní paliva - jejich vznik a využití
vynálezy - žárovka, parní stroj, turbína, .......
druhy elektráren, výroba elektrické energie
vývoj způsobu osvětlení - svíčka, petrolejová lampa, žárovka, zářivka, LED dioda
exkurze v elektrárně

Seber si tablet

- Recyklohraní zorganizovalo již 2. ročník této soutěže
- abychom se mohli do této soutěže přihlásit, musí být odevzdáno nejméně 10 vysloužilých počítačů do konce září
- k 30. září se nám podařilo nasbírat 11 počítačů, 3 monitory, tak bude naše škola zařazena do slosování o nový tablet a získáme další body v Recyklohraní

Děkujeme všem, kteří se zapojili a přinesli vysloužilý počítač do školy.

Den bez aut

Den bez aut

- TU 1. stupně si povídali o tomto významném dnu se svými žáky
- Den bez aut má upozornit na negativní vliv výfukových plynů aut na životní prostředí a na naše zdraví a má poukázat na ekologičtější způsoby dopravy
- pro žáky od 3. do 5. ročníku byl připraven vědomostní test ke Dnu bez aut
- všechny testy byly vyhodnoceny a v každé třídě byl určen nejlepší žák, který dosáhl nejvíce bodů:
ve 3. třídě - Adamcová Tereza
ve 4.A - Fanta Ondřej
ve 4.B - Mlika Tadeáš
v 5.A - Hanušová Ivana
v 5.B - Radoušová Štěpánka
- tito žáci obdrželi diplomy a drobné odměny

Soutěž Není zvíře jako zvíře

Soutěž  Není zvíře jako zvíře

- tato soutěž proběhla v Kolíně dne 7. října v budově 2. Základní školy Kolín a účastnilo se jí celkem 18 soutěžních týmů, z nichž 4 týmy byly z naší školy
- během soutěže žáci odpovídali na testové otázky o rostlinách a živočiších, dělali laboratorní úkol a poznávali celkem 30 rostlin a živočichů

- jeden z našich týmů ve složení: Drábek Václav, Vencl Jan a Dusbaba Jiří byl velmi úspěšný - obsadil 1. místo

Blahopřejeme k velkému úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Savana a monzunový les - přednáška Green Life

Savana a monzunový les - přednáška Green Life

- dne 12.10. se žáci od 4. do 9. ročníku zúčastnili přednášky organizátorů Green Life, která byla zaměřená na další dva ekosystémy
- viděli zajímavý film o varanu komodském, který je endemickým druhem na Komodských ostrovech a je v současné době kriticky ohrožený
- byli seznámeni s tím, že se škola může zapojit do projektu nově vytvořeného: Prales dětem, děti pralesu, ve kterém musí být zpracován projekt o pralesu a co nejvíce žáků by se mělo zapojit do sbírání kartiček s cílem odkoupit další části deštného pralesa, aby se staly součástí přírodní rezervace

První úkol Recyklohraní - "Kam s ní?"

První úkol Recyklohraní -

- tento úkol byl zaměřený na baterie
- žáci měli vytvořit plakát k podzimní sběrové soutěži baterií a elektroodpadu
- nejlepší plakáty byly vystaveny na nástěnce
- dále jsme luštili křížovku zaměřenou na baterie a uskutečnili sběr baterií a elektroodpadu

Přírodovědný klokan

- v letošním školním roce se poprvé několik žáků naší školy zúčastnilo této soutěže, ve které odpovídali na otázky z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie
- vynikajícího úspěchu dosáhla Kateřina Vokálová, která okresní kolo vyhrála a v rámci Středočeského kraje obsadila krásné 2. místo
Blahopřejeme k výbornému výkonu a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Elektrárna Chvaletice - exkurze žáků 5. tříd

Elektrárna Chvaletice - exkurze žáků 5. tříd

- žáci byli provedeni elektrárnou a bylo jim vysvětleno, jak vyrábí elektrickou energii
- poznatků z exkurze pak využili ve škole v některých vyučovacích hodinách - psali sloh, kreslili obrázky, porovnávali jak se vyrábí elektrická energie v různých typech elektráren, byla zhotovena nástěnka zaměřená na elektrárny

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy