Školní rok 2015/2016 (2)

Od mávání k mobilu - plnění 2. úkolu Recyklohraní

Od mávání k mobilu - plnění 2. úkolu Recyklohraní

- na plnění úkolu se podíleli členové kroužku Př, kteří shromáždili informace o vynálezcích prvního telefonu a mobilu
- hlavní část úkolu plnili žáci 5. A, kteří si zhotovili telefony z plastových lahví a nitě a pak vyplňovali pracovní listy o vývoji elektrospotřebičů
- všechny telefony se zdařily, byly funkční
- žákům bylo připomenuto, že vysloužilé elektrospotřebiče se musí dávat do červené popelnice nebo kontejneru na elektroodpad

Projekty žáků 7. ročníku - "Ekosystémy"

Projekty žáků 7. ročníku -

- při praktikách z biologie žáci zpracovávali projekty o ekosystémech, např. tropický deštný les, savana, poušť, tajga, tundra
- ty nejlepší byly vystaveny na nástěnce EVVO

VI. ročník soutěže Věnuj mobil

VI. ročník soutěže Věnuj mobil

- organizátoři projektu Recyklohraní vyhlásili již VI. ročník této soutěže, která probíhala do 29.2.2016
- celkem bylo vybráno 342 mobilů, s počítáním mobilů pomohli 2 žáci ze 7.A: J. Darius a J. Hladík
- 3 nejlepší sběrači budou odměněni: 3.místo: Zahradník ze 3. třídy - 15 mobilů, 2. místo - Půhoný ze 3. třídy 48 mobilů a 1. místo - B. Sedláčková z 9. třídy 73 mobilů

-

Vynálezy spojené s energií

Vynálezy spojené s energií

- projekty žáků 8.B psané v Aj
- žáci zpracovávali projekty o různých vynálezech, které jsou spojené s energií, například: telefon, mobil, parní lokomotiva, auto, parní stroj, bleskosvod, vodní turbína, lodní šroub
- nejlepší projekty byly vystaveny na nástěnce

Voda jako povolání

Voda jako povolání

- výtvarná soutěž, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR ke Dnu vody
- žáci 1. stupně kreslí obrázky na formát A3 s povoláními, která souvisí s vodou
- žáci 2. stupně pracují v týmech maximálně se 3 členy, mají zhotovit stolní hru, která bude zaměřená na nějaké povolání spojené s vodou
- takto pracoval tým ze 7.B, který si vybral povolání rybníkář
- koncem dubna bude vyhlášení výsledků

V rámci bádání zahájíme pátrání

V rámci bádání zahájíme pátrání

- během plnění 3. úkolu Recyklohraní žáci 7.A vyráběli solární troubu, žáci 5.A vyplňovali PL a byli na exkurzi ve školní jídelně, kde byli seznámeni s elektrospotřebičemi, které jsou využívány při přípravě obědů, jejich vaření a umývání nádobí

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

- výchovně vzdělávací program o správném třídění odpadu
- všichni žáci naší školy se zúčastnili tohoto programu dne 29.3.2016
- nejprve byli seznámeni s nutností třídění odpadu, pak si procvičili správné třídění odpadu do správných kontejnerů či popelnic
- další informace byli o tom, co se děje s odpady dál - recyklace, skládky odpadu, spalovny odpadu
- v závěru byli informováni o recyklaci plastů, papíru, skla

Elektrárny v ČR - projekt žáků 9. třídy

Elektrárny v ČR - projekt žáků 9. třídy

- v rámci plnění plánu EVVO, který je v letošním roce zaměřen na energii, žáci 9. třídy vyráběli modely našich elektráren, např. Temelín, Orlík, Dukovany, Chvaletice

Okresní kolo BIO olympiády

- dne 13.4. v kategorii C Jiří Kostelecký obsadil 3. místo, postupuje do krajského kola

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy