Školní rok 2014/2015

Soutěž žáků 1. stupně - Nejlepší plakát ke Dnu bez aut

Soutěž žáků 1. stupně - Nejlepší plakát ke Dnu bez aut- tuto soutěž jednoznačně vyhrál projekt žáků 3.B pod vedením TU Jany Hálové
- opravdu se zamýšleli nad negativními dopady z automobilové dopravy, snažili se najít jiné a lepší způsoby dopravy

Osvětová činnost - Velká podzimní soutěž ve sběru baterií

Osvětová činnost - Velká podzimní soutěž ve sběru baterií- hlášení v místním rozhlasu, nalepení informačních letáků do prodejny Racek, osvětová akce pro žáky 1. tříd

Do odpadu - osvětová akce VODOS Kolín pro žáky 1. stupně

Do odpadu - osvětová akce VODOS Kolín pro žáky 1. stupně- žáci se dověděli mnoho nových informací: 1) co nepatří do odpadních vod z domácností, 2) co se děje s odpadními vodami v čističkách odpadních vod
- výklad byl dokumentován názornou prezentací s fotografiemi
- na konci všichni žáci vyplňovali pracovní listy a odpovídali na otázku: " Co by se nemělo vyhazovat do záchodu?"
- všem se tato akce líbila a většina žáků bude šířit získané informace ve svých domácnostech

Projekt Green Life - přednáška pro žáky 4. - 9. ročníku

Projekt Green Life - přednáška pro žáky 4. - 9. ročníku- cílem tohoto projektu je přispět k záchraně ohrožených živočichů na Sumatře (tygr, orangutan, slon a nosorožec sumaterský)
- zakladatelé projektu Green Life vytvořili 1. soukromou přírodní rezervaci v zahraničí - na Sumatře
- za získané peníze jsou vykupovány pozemky s tropickými deštnými lesy v blízkosti NP Leuser
Jak můžeme pomoci tomuto projektu? 1) koupit si časopis Green Life, 2) shlédnout přednášku, 3) nekupovat věci vyrobené z oleje palmy olejné, kaučukovníku, dřeva z tropických stromů, 4) peněžním darem, 5) šířit tyto informace dál
- žáci viděli 2 krátké filmy, po shlédnutí toho druhého byli naprosto otřeseni - viděli: 1) jak místní lidé zabíjejí různá zvířata, i ta chráněná, aby je prodávali celá nebo jejich části, 2) jak kácejí deštné lesy, 3) jak znečišťují ŽP
- na konci přednášky byla ve všech skupinách vědomostní soutěž, tito žáci vyhráli: Václav Drábek, Eliška Kopecká, Veronika Čábelová, Jiří Kostelecký a Denisa Slavíčková

V. ročník soutěže Věnuj mobil

V. ročník soutěže Věnuj mobil- bylo odevzdáno 145 mobilů
- nejlepší sběrači:  1. místo -T. Malá z 8.tř. (16 mobilů), 2. místo - V. Beránková z 1.A (11 mobilů) a 3. místo - F. Robovský z 2.tř. (7 mobilů)
- nejlepší třídy: 1. místo - 8.tř., 2. místo - 1.A a 3. místo - 6.B
- se spočítáním mobilů pomáhali někteří žáci z 6.B
- do soutěže se zapojili i naši spoluobčané, kteří odevzdávali mobily do prodejny Racek

Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže.

Vyhodnocení Velké podzimní soutěže ve sběru baterií

- naše škola odevzdala 780 kg baterií
- ze všech zúčastněných škol bylo odevzdáno 46 643 kg baterií
- 10 nejlepších škol získalo Ecocheesy dekorované Danem Bártou, Annou Polívkovou nebo Matějem Ruppertem
- mezi školami, které odevzdaly nejvíce baterií v absolutním počtu, byla naše škola na 2. místě
Děkujeme všem, kteří se d této soutěže zapojili a pomohli nám.

Chlupáčovo muzeum historie Země - exkurze žáků 9. tříd

Chlupáčovo muzeum historie Země - exkurze žáků 9. tříd

- muzeum je umístěno v budově Přírodovědecké fakulty UK Praha
- bylo pojmenováno po profesorovi I. Chlupáčovi - významném geologovi
- seznamuje s vývojem života na Zemi od prvohor po čtvrtohory
- hlavním exponátem je 8 metrů dlouhá kostra dinosaura karnotaura

Projekty žáků 6. tříd - Globální problémy

Projekty žáků 6. tříd - Globální problémy

- v hodinách Vo žáci zpracovávali projekty, které souvisí se zaměřením letošního školního roku z hlediska EVVO -
Živočichové a rostliny v ohrožení a jejich ochrana, např. Chráněná území v ČR, Znečištění vody, vzduchu a půdy, Proč jsou některé organismy v ohrožení, Správné třídění odpadů
- po dokončení projektů všichni žáci prezentovali své práce

Chráněné rostliny - projekty žáků 7. tříd

Chráněné rostliny - projekty žáků 7. tříd

- žáci vyhledávali tyto informace: stupeň ohrožení, popis rostliny, výskyt, zajímavosti, určení čeledi
- nejlepší projekty byly vystaveny na nástěnce

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy