Školní rok 2014/2015 (4)

Exkurze k ŽP - třídy 2. stupně

Exkurze k ŽP - třídy 2. stupně

6. ročník - naučná stezka Borky
7. ročník - naučná stezka v Kutné Hoře
8. ročník - NPR Libický luh
9. ročník - záchranná stanice Pátek u Poděbrad

Mladý zahrádkář - okresní kolo 14.5. 2015

Starší kategorie
Vokálová Kateřina - 1. místo
Šranková Tereza - 2. místo

Mladší kategorie
Šmejcová Zuzana - 2. místo

K. Vokálová postoupila do celorepublikového kola, kde obsadila 12. místo

Plakáty ke Dnu Země

Plakáty  ke Dnu Země

- žáci ze 4. třídy vyráběli plakáty při Vv, které byly vystaveny na nástěnce ve třídě a ve spojovací chodbě

Den oteřených dveří ke 110. výročí školy

Den oteřených dveří ke 110. výročí školy

- k tomuto výročí byl vydán almanach, ve kterém je jeden z článků věnováván EVVO
- při Dnu otevřených dveří byly uspořádány výstavky v několika učebnách
- jedna z výstavek byla věnována i EVVO na naší škole, na které si návštěvníci mohli prohlédnout různé projekty žáků se vztahem k přírodě a její ochraně, recyklační kufřík
- dále se mohli seznámit s úspěchy našich žáků v různých soutěžích, které mají vztah k přírodě, např. Bio olympiáda a Mladý zahrádkář a o zapojení naší školy do Recyklohraní, ve kterém je naše škola v letošním školním roce mezi 3 278 přihlášenými školami na 8. místě v celkovém množství bodů
- během výstavky se hosté mohli podívat na prezentaci o tom, jak probíhala EVVO na naší škole za posledních 10 let
- byly vystaveny i dva diplomy ze soutěže o získání titulu Škola trvale udržitelného rozvoje

Školní výlety

Školní výlety

- řada školních výletů byla spojena s přírodou a jejím poznáváním
6.A - Zoo Praha
6.B - výchovně vzdělávací program o trampingu na zámku v Pardubicích - správné chování v přírodě, poznávání stop zvířat
7.A - Zoo Praha
7.B - Zoo Jihlava

Ochrana přírody - osvětová akce

Ochrana přírody - osvětová akce

- členové kroužku Př vystoupili s touto akcí nejprve 18.6. ve 4. třídě
- během prezentace na interaktivní tabuli seznámili žáky s těmito důležitými informacemi:
1) osud planety Země je v našich rukách
2) nutnost ochrany přírody si poprvé uvědomili v USA - 1. NP Yellowstone
3) proč je řada organismů v ohrožení vyhynutí
4) co je WWF a co je jejím symbolem
5) ochrana přírody v ČR je řešena zákonem o ochraně přírody a krajiny
6) 8 částí tohoto zákona, např. chráněná území, Natura 2000, chráněné organismy
7) 3 stupně ohrožených organismů - kriticky ohrožený, silně ohrožený a ohrožený
8) příklady živočichů a rostlin chráněných v ČR - poznávání
- po prezentaci žáci vyplňovali pracovní listy s otázkami o ochraně přírody a s poznávačkou
- pak se dívali na film o národních parcích, kdy členové kroužku vyhodnotili PL
- 3 nejlepší žáci dostali diplom a odměnu: 1. místo V. Drábek, 2. místo M. Lauer, 3. místo V. Růžičková
- dne 19.6. proběhla tato akce v 5.B, kde 1. místo obsadila N. Bartáková, 2. místo Viktorie Kočíková, 3. místo V. Filip
- dne 23.6. se uskutečnila tato akce v 5.A, kde na 1. místě byl V. Cihlář, na 2. místě V. Smržová a na 3. místě K. Plíšková
- výsledky nejlepších 3 žáků z každé třídy byly porovnány - absolutním vítězem se stala N. Bartáková 27,5 bodu,
2. místo obsadil V. Drábek 27 bodů a 3. místo V. Kočíková 26 bodů

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy