Školní rok 2014/2015 (3)

Referát o Evropské unii - akce v Praze v Evropském domě

Referát o Evropské unii - akce v Praze v Evropském domě

- této akce se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku koncem března
- nejprve vyslechli zajímavé informace o EU, pak si měli rozmyslet, co pro ně znamená Evropa a k tomu diskutovali
- pak následoval film o EU, do kterého se žáci také zapojili - po určitém úseku měli vybrat ze 2 možností, jak bude film pokračovat, byl řešen i stav ŽP v Evropě
- po skončení filmu byli žáci rozděleni do několika skupin, ve kterých měli písemně odpovídat na 4 různé otázky o EU, své odpovědi psali na připravené archy s otázkami, každý tým psal jinou barvou a vystřídal se na všech 4 stanovištích
- žákům se tento program velmi líbil, dostali mnoho informačního materiálu, který využijí v hodinách Vo a ke zhotovení nástěnky

Naučme se třídit nové odpady

Naučme se třídit nové odpady

- výzva k žákům na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.
- měli bychom třídit i kovový odpad z domácnosti - nový kontejner šedé barvy byl umístěn v Týnci n. L. proti hotelu Racek
- ve spolupráci s některými žáky 6. B byla zhotovena nástěnka s touto výzvou

Korálové útesy - 2. přednáška z projektu Green Life

Korálové útesy  - 2. přednáška z projektu Green Life

- žáci 4. až 9. ročníku vyslechli již druhou přednášku organizátorů projektu Green Life tentokrát zaměřenou na korálové útesy
- nejprve byli seznámeni s různými druhy organismů, které tam žijí, ale pak byli upozorněni na to, že i tato místa jsou lidmi poškozována, ničena
- korálové útesy představují ekosystém s nejbohatší biodiverzitou, poskytují úkryt mnoha živočichům
- ničení korálových útesů bychom mohli přirovnat k ničení deštných pralesů
- většina žáků byla šokována koncem filmu, ve kterém viděli, jak při lovu ryb umírá množství dalších živočichů, které se chytí do sítí, zbytečně je zabíjeno velké množství žraloků, protože z jejich ploutví se vyrábí tradiční čínská polévka
- naše škola získala od projektu Green Life certifikát - Partnerská škola
- do projektu jsme přispěli vstupným na přednášku, dále 31 žáků si zakoupilo časopis Green Life
- ze sběru jsme přispěli částkou 1 000 Kč na zakoupení další části pozemku, který se stane součástí přírodní rezervace
- žákům se přednáška líbila, získali mnoho nových informací, ale odnesli si i řadu otázek k zamyšlení - co dělat pro zlepšení ŽP - a to byl hlavní cíl přednášky

Dopis organizátorům přednášek projektu Green Life

Milí organizátoři přednášek projektu Green Life,

chtěli bychom vám poděkovat za vaše přednášky v naší škole. Obě byly moc povedené a poučné. Určitě s vámi všichni souhlasíme, děláte dobré věci.
Vaše první přednáška o deštných lesích byla velmi poučná a všem jste nám otevřeli oči ohledně toho, co se tam děje. Myslím, že většina z nás by se toto nikdy nedověděla a jen nad tím mávla rukou.
Druhá přednáška o oceánech a korálových útesech byla neméně zajímavá. Plná dalších informací o tom, kolik špatných věcí se na naší planetě děje – o lovu delfínů, žraloků a ryb a o jejich týrání. Ano, to vše je smutné. Ale myslím, že vy i my věříme tomu, že se tato situace dá zlepšit. Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, co děláme, co jíme, co kupujeme. A neměli bychom být tak nároční.

Děkujeme za vaše přednášky a za to, co děláte pro nás a pro naši planetu.

Petr Plicka, žák 7.A ze ZŠ Týnec nad Labem

Upozorňující a varovné tabule - k ochraně ŽP

Upozorňující a varovné tabule - k ochraně ŽP

- žáci 7.B a 8. třídy v hodinách Př a Vo udělali tyto tabule
- cílem bylo, aby se všichni zamysleli nad tím, jak se chovají, jak by mohli pomoci ochraně ŽP
- nejlepší tabuli zhotovily 2 žákyně z 8. třídy - Vokálová K. a Čížková N., které na své tabuli upozornily na to, jak dlouhá je doba rozkladu různých věcí vyhozených do přírody, upozornily na černé skládky, svou tabuli zakončily výzvou, aby si lidé vyšli do přírody s velkým pytlem, do kterého nasbírají vyhozené odpadky

Výstava ŽP v Kolíně

Výstava ŽP v Kolíně

- od 22. do 24.4. některé třídy 1. i 2. stupně navštívily velmi pěknou výstavu ke Dnu Země v Kolíně
- žáci dostali záznamové karty s čísly stanovišť, na kterých plnili různé úkoly - poznávali dřeviny, semena, různé živočichy, zahradní rostliny, ryby, dověděli se něco nového o lýkožroutovi, o včelách, mohli si vyzkoušet správné třídění odpadu
- za splnění úkolů si mohli vybrat různé odměny

Bio olympiáda - okresní kola

- v mladší kategorii D - Kostelecký Jiří - 2. místo
- ve starší kategorii C - Kudličková Alžběta - 1. místo

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy