Školní rok 2014/2015 (2)

Jak mohu pomoci ochraně přírody a ŽP

- žáci 7. ročníku se ve slohové práci zamýšleli nad touto otázkou
- některé názory byly opravdu zajímavé, podnětné, u některých se objevily i výzvy k dalším lidem, např:

Š. Havlová: " Jak mohu pomoci? Nad touto otázkou přemýšlím často. Jak mohu já jedna osoba pomoci k tomu, aby naše příroda byla krásná? Jednou bych se chtěla stát členkou nějaké organizace, která pomáhá přírodě."

M. Vondra: " Chtěl bych přijít na to, jak ekologičtěji vyrábět elektřinu, jak vyčistit vodu v řekách a podobně."

B. Kovalyšynová: "Doufám, že se naše příroda zlepší a že lidé se k ní budou chovat lépe a s respektem. Vždyť i budoucí generace si zaslouží vidět tu krásu. Nebo snad ne?"

P. Plicka: "Myslím, že příroda je krásné a vzácné místo, které musíme ze všech sil chránit. Zkuste pomoci k její ochraně. Protože ten, kdo za něco bojuje, může prohrát, ale kdo nebojuje, ten už prohrál."

L. Heřmanová: "Příroda je pro mě důležitá a proto chci, aby zůstala i nadále krásně rozkvetlá. Tímto chci poprosit ostatní lidi, aby se k přírodě chovali hezky."

D. Odehnal: " Příroda je pro mě jako živý organismus, který člověk neustále trápí a znečišťuje. Mám v plánu udělat nějaké plakáty s tímto problémem. Chtěl bych, aby se lidé snažili víc myslet na přírodu."

Projekty žáků 9. tříd v Aj vztahující se k ochraně ŽP

Projekty žáků 9. tříd v Aj vztahující se k ochraně ŽP

- žáci zpracovávali např. tyto projekty: třídění odpadů a recyklace, environmentální katastrofy - Exxon Valdez, Minamata, Bhopal, smog v Londýně 1952, projekt Green Life, Natura 2000, Green Peace, hnutí Brontosaurus, NP Krkonoše, Šumava, Yellowstone, živočichové v ohrožení vyhynutí
- nejlepší projekty byly vystaveny na nástěnce, např. T. Foffová - Panda, K. Kasalová - Movement Brontosaurus,
Karolína Debelková - Projekt Green Life, V. Řeháčková - Green Peace, A. Kudličková - Rhino

Památné stromy v Týnci nad Labem

Památné stromy v Týnci nad Labem

- dne 24.3. 2015 členové ekotýmu vyslechli zajímavý výklad pana S. Kyseláka - vedoucího odboru ŽP v Týnci n. L. o památných stromech na území našeho města
- památné stromy jsou jednou z 8 částí zákona o ochraně přírody a krajiny
- byli jsme se podívat u dvou z nich - u lípy rostoucí v těsné blízkosti fary a u Melasova kaštanu, který roste v blízkosti pomníku
- naši žáci se dověděli spoustu nových informací, např. o použití zabezpečovacího systému - kobra, který má zabránit ulomení velkých větví, původně u kostela rostly dva památné stromy - lípy, ale jedna z nich při bouřce v r. 2002 spadla, ve Vinařicích roste jilm vaz, o jehož zařazení mezi památné stromy se nyní p. Kyselák snaží
- památné stromy jsou pravidelně kontrolovány, posíláno o nich hlášení do agentury ochrany přírody a krajiny

Naučme se třídit nové odpady

Naučme se třídit nové odpady

- ve spolupráci se žáky 6.B byla vytvořena nástěnka s výzvou k žákům, aby ve svých rodinách začali třídit i kovové odpady
- nutnost třídění kovových odpadů v obcích se objevila v novele zákona o třídění odpadů, která platí od ledna 2015
- pro kovový odpad je určen šedý kontejner, který je v Týnci n. L. umístěn před hotelem Racek
- tříděním kovového odpadu budeme šetřit naše neobnovitelné přírodní zdroje

Naše škola získala titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Naše škola získala titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

- 2. ročník soutěže o získání titulu Škola udržitelného rozvoje vyhlásil Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy v listopadu 2014
- během února byly na školy Středočeského kraje poslány dotazníky k vyplnění, jehož hlavní částí byly otázky zaměřené na to, jak jsou ve škole zařazovány aktivity přispívající k udržitelnému rozvoji - např. ochrana přírody, třídění odpadů, šetření elektrickým proudem a vodou, péče o zdraví žáků
- odeslané dotazníky byly posuzovány tříčlennou porotou, jejíž předsedkyní byla Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSs.
- mezi školami, které získaly 1. stupeň, bylo navíc vybráno několik, které obdržely ještě zvláštní cenu od redakce časopisu Řízení škol - roční předplatné aplikace Magistr a knihu, naše škola byla vybrána také a získala i tuto zvláštní cenou

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy