Školní rok 2012/2013

Vzduch jako jedna z podmínek života

- zaměření tohoto školního roku z hlediska EVVO
- žáci dělali referáty, projekty, prezentace - atmosféra, fotosyntéza, dýchání, větrné mlýny a elektrárny, hoření, emise a imise, znečištění vzduchu, ozónová vrstva
- psali slohové práce - Význam vzduchu
- četli příběhy, které se vztahují ke vzduchu a jeho proudění

Mezinárodní den nekouření

- žáci 2. stupně dělali projekty o škodlivosti kouření, o pasivním a aktivním kouření
- z těch nejlepších byla sestavena nástěnka EVVO

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

- tento výchovně vzdělávací program o správném třídění obalů a o recyklaci proběhl ve všech třídách naší školy
- žákům i vyučujícím se líbil
- ti nejlepší a nejaktivnější žáci byli za své znalosti o třídění odpadů odměněni drobnými cenami od organizátorů této akce

Den Země - výstava, exkurze

Den Země - výstava, exkurze

- většina tříd 2. stupně byla na výstavě o ŽP v Kolíně, která byla zorganizována odborem ŽP a zemědělství Městského úřadu Kolín
- byl připraven bohatý program, kde si naši žáci mohli prověřit své znalosti o životním prostředí, lesnictví a zemědělství a vyzkoušet poznávání rostlin a semen
- pro úspěšné žáky byly připraveny drobné odměny


- žáci 6. ročníku byli na vycházce v lužním lese v Záboří nad Labem, kde si prakticky vyzkoušeli určování rostlin v terénu

- žáci 8.A navštívili Zemědělské muzeum v Praze, kde si prohlédli výstavu Od věku sloužím člověku, která se týkala obalů, jejich vývoje a recyklace
- po odborném výkladu žáci vyplňovali pracovní listy, ve kterých odpovídali na různé otázky o obalech a jejich recyklaci, výstavu si mohli opakovaně projít, aby našli správné odpovědi

Bio olympiáda, Mladý zahrádkář - okresní kola

Bio olympiáda
- starší kategorie - Kučera Pavel - 1. místo, v krajském kole 10. místo
- mladší kategorie - Kudličková Alžběta - 1. místo

Mladý zahrádkář
starší kategorie - Šranková Tereza - 3. místo
Mladší kategorie Vokálová Kateřina - 1. místo, pěkné 10. místo v republikovém kole

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy