Školní rok 2011/2012

Voda jako jedna z podmínek života

- zaměření tohoto školního roku z hlediska EVVO
- žáci byli na vycházce u rybníka, dělali pokusy a pozorování - skupenství vody, počasí
- zpracovávali projekty, referáty nebo prezentace - ryby, paryby, obojživelníci, savci žijící ve vodě, vodní hmyz, vodní rostliny, vznik života na Zemi, význam vody, koloběh vody, znečištění vody
- psali slohové práce - Jak šetřit vodou, Význam vody

Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové - exkurze

Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové - exkurze

- žáci 7. A si prohlédli tuto vodní elektrárnu s odborným výkladem o jejím fungování a historii
- ještě navštívili informační středisko, kde shlédli film Obnovitelné zdroje - voda, vítr, slunce, biomasa

Žízeň aneb voda nad zlato

- výtvarná soutěž organizována společností Adra
- většina tříd 1. stupně kreslila či malovala obrázky týkající se této problematiky
- vyučující si nejprve se svými žáky vyprávěli o problémech rozvojových zemích, o nedostatku pitné vody, o výstavbě studní, o nošení pitné vody ve vědrech, o praní a umývání v jezerech či řekách
- bylo vybráno 20 nejlepších prací a posláno do soutěže, ale žádná z nich nebyla porotou vybrána mezi ty nejlepší

Soutěž žáků 2. stupně - projekty, prezentace: Voda

- bylo sepsáno několik témat ke zpracování pro všechny ročníky druhého stupně
- žáci je zpracovávali ve 3 - 4 členných týmech
- nejprve je prezentovali v hodinách Př
- učitelé Př vybrali z každého ročníku 2 nejlepší týmy, které postoupily do celoškolní soutěže
- soutěž probíhala v naší sportovní hale za přítomnosti všech žáků 2. stupně a všech vyučujících
- výkony jednotlivých týmů posuzovala porota

Projektový den pro žáky 1. stupně - Voda

- členové kroužku EV připravili pro všechny třídy 1. stupně různé aktivity: prezentace na interaktivní tabuli i s výkladem, poznávačky, křížovky
- pro každý ročník bylo stanoveno téma ke zpracování projektu, na které se žáci mohli předem připravit - vyhledat informace, obrázky
- žákům starších ročníků (4. a 5.) zadali téma k napsání slohové práce

Úklid kolem řeky Labe a rybníků

Úklid kolem řeky Labe a rybníků

- tato brigáda byla dohodnuta s předsedou MO rybářského spolku
- žáci jednotlivých ročníků 2. stupně uklízeli na různých místech kolem Labe a rybníků

Vyhodnocení aktivit z projektu Recyklohraní

- za splnění všech úkolů a odevzdání baterií a elektroodpadu byla koordinátorka EVVO pozvána na setkání učitelů nejaktivnějších škol
- součástí tohoto setkání byla i exkurze v Kladně - třídička baterií, papíru a plastů

Dobrý skutek pro přírodu

- tato soutěž byla vyhlášena koordinátorkou projektu TPCA Zelená továrna v červnu
- náš žák Pavel Kučera byl jediným žákem, který se do této soutěže přihlásil a udělal něco dobrého pro přírodu
- uklízel odpad, který byl vyhozený v lese v Krakovanech, napsal o tom několik vět a svou pomoc přírodě doložil fotografiemi
- za svou pomoc přírodě obdržel náš žák děkovný dopis od koordinátorky projektu TPCA Zelená továrna a upomínkové předměty

Svět kolem nás

- i letos se někteří naši žáci zúčastnili celoroční korespondenční soutěže zaměřené na EVVO, která je organizována CEV Zvoneček Vrané n. Vltavou
- náš tým pod názvem Chobotničky obsadil ve starší kategorii krásné 2. místo

Bio olympiáda, Mladý zahrádkář - okresní kola

Bio olympiáda
- kategorie C - Kvasničková Romana - 2. místo
- kategorie D - Kučera Pavel - 1. místo, Kudličková Alžběta - 3. místo

Mladý zahrádkář
- mladší kategorie - Šranková Tereza - 2. místo

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy