Školní rok 2010/2011

Obaly, odpady a recyklace

- zaměření tohoto školního roku z hlediska EVVO

Věnuj mobil

- soutěž ve sběru mobilů organizována projektem Recyklohraní
- celkem bylo sebráno 957 mobilů, čímž jsme se umístili na 2. místě mezi všemi přihlášenými školami v kategorii absolutní odevzdané množství
- nejlepším sběračem naší školy byla Božena Kovalyšynová

- v časopisu Zpětný odběr od společnosti Asekol byl uveřejněn článek o této soutěži, ve kterém se píše: " Ze ZŠ Týnec nad Labem přišlo 957 mobilů, což byl druhý nejvyšší absolutní počet. Škola je známa ekologickou výchovou a právě teď pořádá vlastní soutěž ve sběru papíru."

Znaky měst

Znaky měst

- soutěž ve výrobě znaků měst z odpadového materiálu, například víček od plastových lahví, igelitu, dřívek od nanuků, korkových špuntů, roliček od toaletního papíru
- žáci nadaní na Vv vytvořili 3 týmy, každý z nich vytvořil svůj znak
- fotografie znaků Týnce nad Labem byly poslány organizátorům této soutěže k posouzení
- jeden z našich znaků byl vybrán mezi 25 nejlepšími ve Středočeském kraji a byl umístěn na výstavě znaků v Kladně a pak na celorepublikové výstavě znaků v Brně

Důležitost třídění odpadu a recyklace - dotazník pro žáky

- koordinátorka EVVO sestavila dotazník pro žáky
- cílem bylo zjistit úroveň třídění odpadů u jednotlivých žáků
- po vyplnění dotazníku proběhlo vyhodnocení
- absolutně nejlepší znalosti a přístup ke třídění odpadů měl žák Petr Puncmann

Beseda o ŽP v Týnci nad Labem

Beseda o ŽP v Týnci nad Labem

- proběhla na odboru ŽP v Městském úřadu v Týnci nad Labem
- členové kroužku EV byli seznámeni se stavem ŽP v Týnci n. L. pracovníkem odboru ŽP p. Kyselákem

Svět kolem nás

- někteří žáci 4. třídy a 6. třídy vytvořili 2 týmy: Bobříci a Chobotničky
- tato soutěž je zaměřena na EVVO a je organizována CEV Zvoneček Vrané nad Vltavou
- po splnění všech úkolů se tým Bobříci umístil na 2. až 3. místě v mladší kategorii a tým Chobotničky na 3. místě

Hoď mobilem

Hoď mobilem

- členové kroužku EVVO se zúčastnili tohoto mistrovství
- součástí této akce organizované Recyklohraním byl osvětový program o důležitosti třídění elektroodpadu

Vyhodnocení Recyklohraní

Vyhodnocení Recyklohraní

- za splnění všech úkolů a odevzdání baterií a elektroodpadu naše škola získala diplom a hodiny
- koordinátorka EVVO byla pozvána na setkání učitelů nejaktivnějších škol zapojených do Recyklohraní

Bio olympiáda, Mladý zahrádkář - okresní kola

Bio olympiáda
- kategorie C - Kvasničková Romana - 2. místo
- kategorie D - Kučera Pavel - 2. místo, v krajském kole 8. místo

Mladý zahrádkář
- starší kategorie - Smutná Sofie - 2. místo
- mladší kategorie - Kučera Pavel - 2. místo

NOVINKY

Organizace školního roku 2017/2018.

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2016/2017

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy