Informace o škole

Zaměstnanci školy


Vedení školy: 
Mgr. Hynek Radouš               ředitel; e-mail: zstynecnl@volny.cz
Ing. Lukáš Charvát               zástupce ředitele; e-mail: zstynecnl@volny.cz
  
Pověřenec na ochranu osobních údajů: 
Mgr. Ondřej Smočeke-mail: starosta@zabori.cz, smocek@centrum.cz, tel.: 734 433 276
  
Výchovný poradce: 
Mgr. Marcela Radoušová (Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě e-mailem či telefonem)
  
Metodik prevence: 
Mgr. Marta Severová              (Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě e-mailem či telefonem)
  
Speciální pedagog: 
Mgr. Martina Dostálová(Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě e-mailem či telefonem)
  
Pedagogický sbor: 
Mgr. Adéla Černá             třídní učitelka I. A třídy; e-mail: acerna@zstynecnl.cz
Mgr. Jana Hálová                  třídní učitelka I. B třídy; e-mail: jhalova@zstynecnl.cz
Mgr. Ing. Lenka Kučerová      třídní učitelka II. A  třídy; e-mail: lkucerova@zstynecnl.cz
Mgr. Iva Olexová        třídní učitelka II. B třídy; e-mail: iolexova@zstynecnl.cz
Mgr. Iveta Hejtmánkovátřídní učitelka III. třídy; e-mail: ihejtmankova@zstynecnl.cz
Mgr. Klára Čapková        třídní učitelka IV. A třídy; e-mail: kcapkova@zstynecnl.cz
Mgr. Hana Holečkovátřídní učitelka IV. B třídy; e-mail: hholeckova@zstynecnl.cz
Mgr. Eva Skřivanová           třídní učitelka V. A třídy; e-mail: eskrivanova@zstynecnl.cz
Mgr. Julie Hykšovátřídní učitelka V. B třídy; e-mail: jhyksova@zstynecnl.cz
PaedDr. Lenka Hrnčířovátřídní učitelka VI. A třídy; e-mail: lhrncirova@zstynecnl.cz
Mgr. Darina Šancovátřídní učitelka VI. B třídy; e-mail: dsancova@zstynecnl.cz
Ing. Lucie Šurkalovátřídní učitelka VII. A třídy; e-mail: lsurkalova@zstynecnl.cz
Ing. Jana Balákovátřídní učitelka VII. B  třídy; e-mail: jbalakova@zstynecnl.cz
Mgr. Marta Severovátřídní učitelka VIII. A třídy; e-mail: mseverova@zstynecnl.cz
Mgr. Martina Dostálovátřídní učitelka VIII. B třídy; e-mail: mdostalova@zstynecnl.cz
Mgr. Marcela Radoušovátřídní učitelka IX. A třídy; e-mail: mradousova@zstynecnl.cz
Mgr. Eva Sixtovátřídní učitelka IX. B třídy; e-mail: esixtova@zstynecnl.cz
Ing. Lucie Hrončeková e-mail: lhroncekova@zstynecnl.cz
Mgr. Jitka Dušková e-mail: jduskova@zstynecnl.cz
PhDr. Monika Smočková e-mail: msmockova@zstynecnl.cz
Mgr. Miloslav Čepek e-mail: mcepek@zstynecnl.cz
Barbora Filipová e-mail: bfilipova@zstynecnl.cz
  
  
Asistentky pedagoga: 
Andrea Martínková 
Jana Matějková 
Lenka Sýkorová 
Eliška Třasáková 
Petra Trojanová 
Ivana Slámová 
Marie Novotná Kuzmová 
Hana Novotná 
Lenka Cihlářová 
Lucie Kloučková 
Michaela Myslivcová 
Petra Nohejlová 
Barbora Jánská 
  
Školní družina: 
Lenka Kasalová vychovatelka
Jaroslava Snížkovávychovatelka
Jana Matějkovávychovatelka
Hana Novotná     vychovatelka
Andrea Martínkovávychovatelka
Barbora HrdáDětský klub
  
Školní jídelna: 
Michaela Dvorná vedoucí školní jídelny
Alena Kafková                        vedoucí kuchařka
Ladislava Kosinovákuchařka
Magdalena Šmídová kuchařka
Petra Hruškovápomocná kuchařka 
Marie Koláčnápomocná kuchařka
  
Provozní zaměstnanci: 
Lenka Pospíšilováekonomka
Petr Zeminaškolník
Renata Polákováuklízečka
Ludmila Kvasničková uklízečka
Martina Kofránkováuklízečka
Eva Trojanová uklízečka
  

Mateřská a rodičovská dovolená: Ing. Pavlína Hrdá, Mgr. Marcela Vokounová, Mgr. Petra Ostrížová a Mgr. Petra Pánková

Historie

Nejstarší budova naší školy v Týnci nad Labem pochází z roku 1800. Původně sestávala z bytu učitele a dvou učeben. Prvním vyučujícím byl Jakub Heš. Byla postavena místo staré školy, která byla zřízena nákladem obce v roce 1766 za purkmistra Jana Matěje Turovského a primátora Jana Jakuba Housy. Stávala při ohradní zdi hřbitova před hlavním vchodem do kostela. Nejstarší pak zpráva o škole zdejší je z roku 1368.

Současnost

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje základní školu Týnec nad Labem 373 žáků (stav k 12. 11. 2018) z těchto obcí: Týnec nad Labem, Babice, Bělušice, Božec, Dománovice, Hlavečník, Chvaletice, Labské Chrčice, Lipec, Lžovice, Kojice, Kolín, Konárovice, Krakovany, Kutná Hora, Radovesnice II , Starý Kolín, Tři Dvory, Vinařice, Veletov, Volárna, Uhlířská Lhota a Záboří nad Labem. Ve škole je 18 tříd. Od 1. 1. 2001 má škola právní subjektivitu. Pod školu spadá školní družina, školní klub, školní jídelna a sportovní hala. Pro žáky je zřízena žákovská knihovna.Při výuce je používána moderní technika: počítače, dataprojektory, interaktivní tabule apod. Ve škole je devět odborných učeben, cvičná kuchyň a dílny. Pitný režim je zajištěn školním mlékem a nápojovými automaty. Při základní škole funguje Školní rada a od 1. 1. 2006 i Školská rada.

E-mailová adresa zaměstnanců školy je složena následovně: první písmeno křestního jména + příjmení@zstynecnl.cz (příklad Jan Novák jnovak@zstynecnl.cz)

NOVINKY

Organizace školního roku 2019/2020

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2018/2019

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy